Pravěká seznamka aneb Neandrtálci neznali řeč, ale zpívali a tančili. Taneční geny z doby ledové máme dodnes

Pravěká seznamka aneb Neandrtálci neznali řeč, ale zpívali a tančili. Taneční geny z doby ledové máme dodnes

Foto: Neanderthal-Museum, Mettmann / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Neandrtálci, blízcí příbuzní moderního člověka, kteří vymřeli asi před 30 000 lety, možná nebyli nijak zvlášť nadaní umělci a neoslňovali řečovými schopnostmi – zato vynikali v hudbě a tanci.

Neandrtálci však nebyli prvními příbuznými moderního člověka, kteří se těmto „uměleckým" činnostem věnovali. Ve skutečnosti, když se hominidé zhruba před 1,8 milionu let plně vzpřímili, začali používat hudbu a gesta – včetně tance – aby se vyjádřili a ovlivnili ostatní. Jak tvrdí americký badatel Steven Mithen v časopise Archaeology, pravěkým lidem šlo méně o zábavu a více o přežití v extrémních přírodních podmínkách Evropy doby ledové. Schopnost zpívat a tančit byla pro tyto hominidy s objemnými mozky, které měly dokonce větší kapacitu než mozky moderních lidí, hlavním komunikačním prostředkem.

Všechny složky hudby a tance dohromady tvořily jakýsi „protojazyk“, ovšem beze slov a gramatiky. Americký badatel se domnívá, že tento komunikační systém, kterému přezdívá „Hmmmmm“, umožnil díky všem svým aspektům vznik jazyka v moderním slova smyslu. První hominidé, jak je vykreslil Mithen, neseděli u ohně a neštípali kamenné nástroje. Zpívali také jakési ukolébavky svým malým dětem, slavili svátky hromadným křikem a tancem, zpívali „serenády“ potenciálním partnerům a společníkům a oplakávali mrtvé písní.

Tanec doby ledové

Někteří lidé jsou na tanečním parketu přirozeně ladní, zatímco jiní se zdají být zatíženi dvěma neohrabanýma levýma nohama. Může za to doba ledová. Podle výzkumu mohla být schopnost tance faktorem přežití našich pravěkých předků, kteří se pomocí tanečních pohybů sbližovali a komunikovali mezi sebou v těžkých dobách.

Studie zveřejněná v časopisu Public Library of Science's genetics naznačuje, že dnešní kreativní tanečníci mají ve skutečnosti dva specifické geny. Oba geny jsou spojeny s predispozicí být dobrými sociálními komunikátory. Vědci se domnívají, že díky tomu měli první lidé, kteří byli dobře koordinovaní a rytmičtí, výraznou evoluční výhodu.

Reklama

Taneční geny

„Tanec, stejně jako hudba, je činnost pocházející z prehistorických dob, která je někdy posvátným rituálem, jindy formou komunikace a někdy důležitou společenskou a namlouvací aktivitou,“ napsali psychologové z univerzit v Jeruzalémě. „Předpokládali jsme, že mezi jednotlivci existují rozdíly ve schopnostech, sklonech a potřebě tančit, které mohou být částečně založeny na rozdílech ve společných [genech].“

Od 85 elitních tanečníků a jejich rodičů byla odebrána DNA, aby mohla být porovnána se skupinou lidí, kteří postrádali jakékoli rozlišovací znaky, a také se skupinou sportovců. Zkoumané geny neovládají konkrétní fyzickou schopnost, ale diktují dvě dobře známé sociální a behaviorální chemické látky v těle: serotonin a vazopresin. Jak vědci předpokládali, obě chemické látky se u tanečníků vyskytovaly v mnohem větším množství. Jinými slovy, zatímco elitní tanečníky nebylo možné zařadit do jiné fyzické kategorie než ostatní, všichni sdíleli geny, které je činily „společenstějšími“.

Tanec pro přežití

Podle Stevena J. Mithena, archeologa z University of Reading ve Velké Británii, byla tato vrozená schopnost v pravěku klíčová. Ve své knize „Zpívající neandrtálci“, vydanou v roce 2006, Mithen tvrdí, že tanec a „hudba“ se díky svým komunikačním schopnostem pravděpodobně staly důležitým nástrojem sociální interakce, jakmile lidé začali chodit a mluvit, napsal Livescience.com.

„Existují argumenty, že specifická povaha lidské anatomie naznačuje, že se vyvinula pro vytrvalostní běh stejně jako pro chůzi. Jako taková mohla být využívána i k tanci, protože bipedie (anglicky bipedalism – pohyb po dvou končetinách) vyžaduje vysoký stupeň svalové kontroly, rovnováhy a flexibility,“ uvedl Mithen.

Trsejte jako neandrtálec

Mithenův výzkum se zaměřuje na neandrtálce – naše pravěké bratrance – na rozdíl od přímých předků Homo sapiens. Domnívá se však, že význam tance byl rozšířený a pravděpodobně jej praktikovali i první lidé, a to již před 1,5 milionem let.

Pravěká seznamka

A jak už to na tanečních parketech bývá, i prehistorické pohyby měly hodně co do činění se seznamováním. „V mnoha společnostech se dnes tanec používá jako forma projevu k přilákání partnera,“ zdůrazňuje Mithen. „Tanec je způsob, jak předvést svou fyzickou zdatnost a koordinaci, vlastnosti, které by byly užitečné pro přežití v prehistorických společnostech lovců a sběračů.“

Úvodní snímek: Živá rekonstrukce Homo sapiens neanderthalensis v Muzeu neandrtálců (Erkrath, Mettmann, Německo) (detail původní fotografie), naleziště Gibraltar. Zdroj: By Neanderthal-Museum, Mettmann – Pressebilder Neanderthal Museum, Mettmann, https://www.neanderthal.de/de/urmenschen.html, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94895240

Reklama
Reklama