Pirátství je staré jako námořní plavby: Nejstarší mořští bandité řádili již před 8 tisíci lety

Pirátství je staré jako námořní plavby: Nejstarší mořští bandité řádili již před 8 tisíci lety

Foto: proslgn / Shutterstock

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Oceány starověku i raného novověku poskytovaly nejen mírné podnebí, zdroje a příležitosti pro obchodní výměnu, hrály také ústřední roli v kulturním životě. Toto období dějin poznamenal zvýšený průzkum, cestování a obchod a raně moderní přímořské státy byly kulturními prostory a kontaktními zónami.

Kontakty a výměny se vyskytovaly mimo zřízená kontrolní centra a diktát jednotlivých národů. Stejně tak pobřeží, řeky a přístavy byly klíčovými místy pro obchodní a kulturní výměnu.

Jsou tu od úsvitu dějin

Často se tvrdí, že piráti existují už od počátku dějin, kdy se na moři objevil provoz a obchod. Původ pirátství byl patrně někdy v prehistorické minulosti, kdy se lidé poprvé vydali na moře kvůli obchodu, podél pobřeží Perského zálivu pravděpodobně před osmi tisíci lety.

V nejstarších indických záznamech jsou zmiňováni mořští bandité plující na člunech z proutí a palmových listů, proto se jim říkalo palmoví piráti. Rákosové a kůrové vory se používaly v Jižní Americe. Vykopávky v Egyptě odhalily na papyrusových člunech stopy po bitvách. Číňané používali k plavbě bambusové džunky a staří Babyloňané se vydali na moře v nafukovacích beraních kůžích. V Holandsku byla nalezena tzv. dlabanka, tedy kánoe z jednoho kmene stromu, stará asi osm tisíc let. Afričtí a američtí indiáni stavěli podobné lodě.

Navzdory tomu, že tyto „dopravní prostředky“ působí primitivně a nebezpečně, sloužily lidem nejen k přepravě zboží a pohybu. Byly účinným způsobem, jak loupit, drancovat, znásilňovat a dělat vše, co mají piráti dělat.

Zlatá doba pirátská – piráti z Karibiku

Nejoblíbenějšími obrázky pirátů jsou samozřejmě romantičtí dobrodruzi z Karibiku. Vyprávěly se o nich legendy a námořníci na palubě svých lodí zpívali písně a opíjeli se rumem, podobně jako v sérii filmů Piráti z Karibiku. Všechny tyto příběhy, jak už to v legendách bývá, mají v sobě zrnko pravdy. Slavní piráti existovali, ale byli úplně jiní, než si myslíme.

Zlatý věk pirátství je dobou, kdy evropské mocnosti kolonizovaly karibské ostrovy. V té době tam byly založeny velké plantáže bavlny, citrusů a spousty dalších plodin. Mezi Evropou a Novým světem pravidelně pluly tisíce lodí. Tak obrovské bohatství začalo přitahovat nejrůznější dobrodruhy a hledače zlata a často i obyčejné bandity a dobrodruhy.

Reklama
Piráti, nebo hrdinové? Fotka od Denis---S / Shutterstock

Pro někoho piráti, pro někoho hrdinové

Je snadné si představit, že loď, která plula pod dohledem Anglické koruny pro Španěly, Portugalce či Francouze, s nimiž byla Anglie téměř vždy ve válečném stavu, byl obyčejný pirát a naopak. Byli to nejrůznější bandité a násilníci, kteří se postupem času zařadili do řad pirátů na lodích plujících pod černými vlajkami.

Piráti často podepisovali papíry jedné z tehdejších rejdařských mocností. Pak odpluli a okradli lodě patřící odpůrcům jejich velitelů. Přece jen bylo potřeba se o nabyté zlato podělit a jít dál hledat další dobrodružství.

Tortuga – pirátská pevnost v Karibiku

Postupem času se pirátství tak rozmohlo, že aktéři potřebovali svůj vlastní přístav, kde by mohli bezpečně odpočívat, prodávat kořist nebo jednoduše opravovat poškozené lodě. Nakonec se takové místo našlo, byl to ostrov Tortuga. Od roku 1638 se stal světoznámou pirátskou základnou v Karibiku.

Ostrov Tortuga se nachází jen pár kilometrů od Haiti, dalšího ostrova poblíž pirátů. Jako každý jiný obydlený ostrov měla i Tortuga svého guvernéra, kterým byl francouzský lodní dezertér. Během několika let, kdy řídil Tortugu, vytvořil skutečnou a těžko dobytnou pevnost. Život piráta však netrvá dlouho. Krátce po dokončení opevnění ostrova byl pobodán jiným pirátem, který byl oslavován jako nový guvernér.

Podobné pirátské základny vyrostly na mnoha místech, ale nikdy nedosáhly takové velikosti, jakou měla Tortuga ve své době.

Pirátský kodex – seznam pravidel, která mají piráti a korzáři dodržovat

Když byla postavena pirátská pevnost na Tortuze, byli mezi piráty lidé, kteří věřili, že korzáři už nemohou být bezduchým gangem, který útočí na všechno kolem jako psi. Bylo zapotřebí nových zákonů, které by přinesly pořádek a civilizaci mořských zločinců.

Tak vznikl i slavný Pirátský kodex. Jeho původcem byl pirát a korzár z Portugalska – Bartholomew Portugues. Svolal nejdůležitější kapitány lodí, aby stanovili zákony, které by od té doby vedly piráty i za hranice divizí.

Kodex počítal s vysokými tresty za jeho porušení. Od chvíle, kdy byl napsán, měli být piráti součástí skvělé společnosti, která si hlídala své. Pirátský kodex stanovoval přesné rozdělení kořisti, přístup k alkoholu na palubě a péči v případě ztráty zdraví. Postupem času se kodex dostal na všechny lodě a stal se důležitou součástí života pirátů.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama