Panamský průplav: V průběhu výstavby došlo k mnoha obětem, zemřelo přes 25 000 lidí. Neuhádnete proč

Panamský průplav: V průběhu výstavby došlo k mnoha obětem, zemřelo přes 25 000 lidí. Neuhádnete proč

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Panamský průplav je jednou z největších lidských staveb v historii. Tento kanál spojuje Tichý oceán s Atlantským a umožňuje námořní plavbu mezi Amerikou a Asií. Jeho výstavba se však neobešla bez obětí. 

Panamský průplav a jeho oběti

Původně byl průplav navržen francouzským inženýrem Ferdinandem de Lessepsem, který si myslel, že výstavba bude trvat jen pár let a bude stát několik milionů dolarů. Ve skutečnosti se však výstavba protáhla na desetiletí a stála přes 350 milionů dolarů. 

V průběhu výstavby došlo k mnoha obětem. Zemřelo přes 25 000 lidí, převážně kvůli chorobám, jako je malárie a tyfus, které se šířily mezi dělníky v deštném pralese. Navíc byli dělníci vystaveni nebezpečným pracovním podmínkám, jako je práce ve vysokých teplotách a vlhkém prostředí.

Dalším problémem byla nerovnoměrnost v odměňování dělníků. Většina dělníků, kteří pracovali na výstavbě, se skládala ze západních Afričanů, kteří byli placeni mnohem méně než jejich bílí kolegové. Navíc byli tito dělníci často vystaveni rasové diskriminaci a špatným ubytovacím podmínkám.

I přes tyto oběti byl Panamský průplav otevřen v roce 1914 a stal se jedním z nejdůležitějších námořních tras na světě. Je však důležité pamatovat na oběti, které byly vynaloženy při jeho výstavbě, a vyvíjet snahu o spravedlivější podmínky pro dělníky při budoucích velkých stavebních projektech.

Panamský průplav se také stal důležitou turistickou atrakcí s mnoha návštěvníky, kteří se každoročně připravují prohlédnout si kanál a jeho technologie zblízka. Opět je důležité, aby si turisté byli vědomi historie a obětí spojených s touto stavbou a zacházeli s ní s úctou, a jako vždy je důležité, se z historie učit a nedělat stejné chyby.

V posledních letech se také zvýšila pozornost k otázkám životního prostředí spojeným s průplavem. Odborníci se obávají, že průplav může mít negativní vliv na místní ekosystémy a živočišné druhy, jako jsou například delfíni, kteří jsou ohroženi hlukem z lodí proplouvajících kanálem. Je důležité, aby byly zohledněny také tyto otázky při udržení a budoucí údržbě průplavu.

Reklama

I přes tyto obavy je Panamský průplav stále jedním z nejdůležitějších námořních tras na světě a představuje klíčový přístup pro obchod mezi Amerikou a Asií. Každoročně proplouvá kanálem více než 14 000 lodí, což představuje asi 6 % celosvětového obchodu.

Taky se však objevily obavy ohledně schopnosti průplavu zvládnout nárůst lodí a zátěže, které s sebou přinášejí. 

Zvažuje se rozšíření průplavu, aby mohl přepravovat větší a těžší lodě. Je důležité, aby byly při rozhodování o budoucnosti průplavu zohledněny také otázky životního prostředí a bezpečnosti. 

V závěru je třeba říci, že i když Panamský průplav představuje jednu z největších lidských staveb v historii a je důležitým průmyslovým a turistickým centrem, je třeba nezapomínat na oběti, které byly vynaloženy při jeho výstavbě, a na zohlednění životního prostředí při jeho udržení a budoucí údržbě. Je také důležité pamatovat na historii nerovnosti a diskriminace, která byla spojena s výstavbou průplavu, a učinit opatření k zajištění spravedlivějších podmínek pro dělníky v budoucích velkých stavebních projektech. A učinit vše pro to, aby se historie znovu neopakovala, protože počet obětí byl enormní a dost možná to tak vůbec být nemuselo.

Reklama
Reklama