Architektonická perla nedaleko Říma. Když si římský císař postaví víkendový domek, vyjde z toho neskutečná Hadriánova vila

Architektonická perla nedaleko Říma. Když si římský císař postaví víkendový domek, vyjde z toho neskutečná Hadriánova vila

Foto: Guilhem06 / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Hadriánova vila, kterou si z velké části navrhl císař sám, je majestátním dílem, které kombinuje mnoho architektonických stylů z Hadriánových cest. Návštěvníky láká již 2000 let.

Hadriánova vila (italsky Villa Adriana) je památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, která zahrnuje ruiny a archeologické pozůstatky rozsáhlého vilového komplexu postaveného římským císařem Hadriánem kolem roku 120 n. l. v Tivoli u Říma. Lokalita je ve vlastnictví Italské republiky a od roku 2014 ji spravuje Polo Museale del Lazio.

Hadrián byl učenec, filozof a vojenský vůdce, kterého si císař oblíbil natolik, že jej adoptoval

Hadrián byl velmi chytrý mladík. Měl výbornou paměť a rychle se učil. Mluvil několika jazyky a byl skvělý řečník. Pro císaře Trajána prý psal výmluvné a přesvědčivé projevy, což mu přineslo úspěch a politický vliv. Hadrián byl také úspěšný armádní generál. Jako velitel východní armády se dostal k moci poté, co ho adoptoval umírající Traján, který sám syna neměl. Ačkoli mezi senátory předvídatelně propukly spory, byly potlačeny Hadriánovou jednomyslnou vojenskou podporou a obavami z občanské války.

Jako císař strávil Hadrián téměř polovinu své vlády cestováním po říši. Od Británie po Sýrii, od Athén po Alexandrii, všude zakládal města, stavěl silnice a chrámy, budoval památníky a naslouchal znepokojenému římskému obyvatelstvu. Snažil se být dobrým vůdcem svého lidu. Jeho cesty neznamenaly jen, že byl svým poddaným blíž, ale pomohly mu také zformovat vizi jeho budoucí vily.

Umístění Hadriánovy vily zamotalo historikům hlavy

Tradiční vily se i v období renesance nacházely na kopcích, kde je chladnější klima a nadmořská výška poskytuje majiteli výhled i ochranu. Hadrián však svou vilu postavil v údolí, což bylo krajně neobvyklé a historici se o důvodech tohoto umístění dlouho přeli. Vždyť to, že ji umístil do údolí přece znamená, že tam bylo v létě ukrutné horko, v zimě mokro, a navíc neměl žádný rozhled. To je přece velmi nelogické.

Názory se stále různí, ale nejrozšířenější je ten, že Hadriánovy architektonické plány byly zkrátka příliš ambiciózní na to, aby se na kopec vůbec vešly. Obrovská spotřeba vody ve vile také znamenala, že musela stát v blízkosti akvaduktu (a pod ním). Místo se může pochlubit také řadou důležitých stavebních surovin, včetně travertinu, vápna, pucolánu (druh písku) a tufu. Za zmínku stojí také to, že vila je vzdálena pouhých 17 římských mil (28 kilometrů) od Říma, tedy mnohem blíže, než kdyby se rozhodl stavět na kopci.

Reklama

Majestátní vila, kam se vešel celý císařský dvůr

Hadriánova vila byla císařským palácem (Hadrián v něm žil od roku 128 n. l. do konce jeho života v roce 138 n. l.), v jehož rozlehlém areálu žil po celý rok početný římský dvůr.

Kromě samotné velikosti paláce se Hadriánova vila pyšnila řadou architektonických a sochařských exponátů, včetně několika divadel, knihoven, kruhových bazénů, jídelen, lázní až po jakýsi soukromý "ostrov", na němž se nacházel císařův soukromý ateliér. To vše ve více než 30 budovách uvnitř obrovského komplexu o rozloze více než 1 km2. Stavby jsou v mnoha architektonických stylech, včetně klasických řeckých a egyptských, které Hadrián při svých cestách obdivoval.

Hadriánova vila dnes stále láká návštěvníky z celého světa

V dobách své největší slávy bydlely v Hadriánově vile stovky lidí. A ještě větší počet jejími zdmi prochází i dnes. O dva tisíce let později vila samozřejmě nevypadá tak, jako kdysi, ale je tu spousta zajímavostí, včetně pozůstatků mnoha hlavních budov, a také soch a dalších uměleckých děl, která zdobí areál a jsou symbolem Hadriánovy lásky k cizím kulturám a zemím, které navštívil.

Z Říma si můžete udělat k Hadriánově vile skvělý polodenní či celodenní výlet. Pokud by vám zbyl čas, tak v centru Tivoli se nachází ještě Villa d'Este, další památka světového dědictví UNESCO.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama