Kvíz: Určete správně řeky na slepé mapě České republiky

Kvíz: Určete správně řeky na slepé mapě České republiky

Foto: Apolinariy / Shutterstock

Publikováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Česká republika je doslova poseta stovkami vodních toků neboli řek. Naší republice se také říká střecha Evropy a to díky tomu, že voda z našeho území je odváděna díky našim řekám do tří moří. Stejně tak, jako déšť dopadající na střechu domu je odváděn do různých střešních svodů.

Do kterých moří tečou naše vody

Labe se svými přítoky vede vodu do Severního moře. Řeka Morava se svými přítoky se vlévá do Dunaje, a vodu tak odvádí do Černého Moře. Řeka Odra a její přítoky, včetně Lužické Nisy, ústí do Baltského moře.

Historie

V blízkosti řek se v minulosti s oblibou usazovali lidé. Řeka jim poskytovala pitnou vodu, ale také potravu. Vodou z řeky zavlažovali svá políčka, s rozvojem technologií vodu tekoucí řeky využívali k řemeslné výrobě. Na řekách vyrostly nespočetné mlýny, hamry a pily. Jak šel čas, lidé se snažili koryta řek uzpůsobit svým potřebám, přemístit jejich koryta či vodu svést do podzemí.

Nejdelší řeky republiky

Víte, která česká řeka je nejdelší? Tipujete Vltavu? Ano. Se svými 430 km délky je naší nejdelší řekou. Druhou nejdelší řekou je Labe. To na našem území urazí cestu dlouhou 368 km. Ovšem v objemu průtoku je Labe na místě prvním. Dalšími velice dlouhými řekami jsou: Morava, Ohře, Sázava, Dyje, Jihlava, Svratka, Jizera, Lužnice, Berounka, Odra, Otava

Kde pramení a kde ústí

Z první stovky nejdelších českých řek pouze dvě nepramení na našem území. A to Odra a Olše. Tyto řeky pramení v Polsku.

Z této první stovky řek ústí čtyři mimo naše území. Je to nejvodnatější řeka Labe, která ústí v Německu do Severního moře, naše třetí nejdelší řeka Morava ústí v Bratislavě do Dunaje a Odra s Lužickou Nisou ústí v Polsku.

Reklama

Dokážete na slepé mapě nalézt naše nejdůležitější řeky? Možná to pro vás nebude vůbec snadné, ale rozhodně vyzkoušejte, jak jste na tom se svými znalostmi.

 

Reklama
Zdroj článku:
Reklama