KVÍZ: Zvládnete tyto otázky státních maturit z ČJ? Když dáte 8, jste skvělí

KVÍZ: Zvládnete tyto otázky státních maturit z ČJ? Když dáte 8, jste skvělí

Foto: alphaspirit.it / Shutterstock

Aktualizováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Maturity v posledních letech procházejí nejrůznějšími změnami. Jednak kvůli odlišným představám ministrů, jednak kvůli pandemii koronaviru. Společná část „zkoušky dospělosti“ byla v režii státu, konkrétně její podobu diktoval CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Dnes se kompetence opět z velké části navrátily školám.

Od striktně zavedeného modelu státní maturity se pomalu, ale jistě, začalo ustupovat. Rok 2021 znamenal návrat do minulosti, neboť písemnou práci a ústní zkoušky si opět organizují samy školy.

Jako každý rok patří květen společné části maturitní zkoušky, tedy didaktickým testům. Maturanti musí povinně splnit didaktický test z českého jazyka a literatury, dále si musí středoškoláci vybrat buď jazyk, nebo matematiku. Test z mateřského jazyka celkem čítá 32 otázek, studenti mohou získat maximálně 50 bodů, dolní hranice úspěšnosti je 22, což odpovídá 44 %. Na jeho vypracování je určeno 85 minut.

Didaktický test z mateřského jazyka zjišťuje znalosti z gramatiky, dále ověřuje schopnost porozumět textu a pracovat s ním, v neposlední řadě ověřuje vědomosti ze stylistiky, literární teorie a dějin literatur. Zahrnuje jak otázky uzavřené (jsou nabídnuty možnost a existuje pouze jedna správná odpověď), tak otázky otevřené (zde není nabídnuta odpověď, tu musí studenti vymyslet sami). V ostatních otázkách odpovědi seřazují, popřípadě přiřazují k sobě dvojice. Dokázali byste u maturity uspět i vy? Ověřte si své znalosti v testových otázkách.

Reklama
Zdroj článku:
Reklama