Kultovní obřady na Slovensku. Desítky ostatků bez hlav

Kultovní obřady na Slovensku. Desítky ostatků bez hlav

Foto: Mongkolchon Akesin / Shutterstock

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Archeologové při pracích ve Vráblech, které najdeme na západním Slovensku, odkryli masový hrob, ve kterém našli ostatky asi 30 lidí bez hlav. Masový hrob pochází z doby kamenné.

Oběti kultovních obřadů

Odborníci uvádějí, že lidé, kteří byli pohřbeni do masového hrobu, pravděpodobně přišli o hlavu během kultovních obřadů.

Největší objev svého typu

Tento masový hrob je zatím největším objevem tohoto typu své doby. Objev byl uskutečněn v době, kdy byly na území prováděny geofyzikální průzkumy.

Archeologům se naskytl hrůzný pohled

Vykopávky byly provedeny v roce 2022. Hromadný hrob byl nalezen poblíž jednoho ze šesti vchodů do sídliště z doby kamenné. V hrobě bylo nalezeno přesně 35 jedinců, kteří byli pravděpodobně oběti kultovních obřadů. Tragické je, že těla byla do hrobu vhozena nahodile. Těla ležela na zádech, na boku nebo s roztaženými končetinami.

Těla patřila mladým dospělým i dětem

Vědci zjistili, že v masovém hrobě byli pohřbeni mladí muži, ženy i děti. Mnozí dospělí byli velmi mladí lidé. Jediná lebka, která byla v hrobě nalezena, byla lebka jednoho dítěte. Dále byla nalezena jedna čelist. Ostatní kosti, které by mohly být pozůstatky hlav, nalezeny nebyly, což znamená, že byly tyto hlavy odděleny od těl. Mezi kostrami nebyla nalezena těla starších jedinců. Lidé, kteří byli pohozeni do tohoto masového hrobu, měli maximálně 35 let. Tento objev nám také pomáhá nahlédnout do zákulisí toho, jak se v době kamenné přistupovalo k mrtvému tělu.

Mohla být na vině epidemie?

Na tělech byly nalezeny četné zlomeniny, které vznikly těsně před smrtí nebo ihned po ní. Další verzí je, že lidé mohli být oběti epidemie, což bude prokázáno dalšími antropologickými testy.

Musí se ověřit další fakta

Odborníci mají v plánu zkoumat i to, jestli byly mezi těly rodinné a genetické vazby. Dále budou pracovat na zjištění, zda byly hlavy od těl skutečně odděleny násilím, nebo se mohly v průběhu let rozložit. Může dojít ke zjištění, že hlavy byly odděleny v době, když došlo k rozkladu těl.

Reklama

Běh na dlouhou trať – práce trvaly sedm let

Středoevropské sídliště z doby kamenné bylo zkoumáno německo-slovenským týmem archeologů. Práce byly prováděny v lokalitě o rozloze 50 hektarů v průběhu sedmi let. Odborníci uvádějí, že během této doby provedli velké množství zajímavých objevů a zjištění

V plánu je rekonstrukce fungování i zániku sídliště

Až budou zodpovězeny všechny otázky, vědci provedou kategorizaci obyvatel, označí případné sociální nerovnosti v raných zemědělských společnostech a případně budou moci zrekonstruovat fungování a zánik tohoto sídliště z doby kamenné.

Byly objeveny neobvyklé nálezy

Nálezy, které byly provedeny v tomto sídlišti, jsou výjimečné a pomohou nám pomoci posunout vědění o tomto období lidstva o několik kroků dál. Vyšlo najevo, že jeden z areálů tohoto sídliště byl opevněn vodním příkopem se šesti vstupy do osady. Na tuto dobu byl takový typ opevnění opravdu výjimečný a neobvyklý. Podrobným výzkumem oblasti se vědcům podařilo odhalit neskutečných 300 dlouhých domů. Přesněji řečeno, dlouhý dům byl domovem jedné velké rodiny, ale i více rodin.

Ochrana pomocí magie

Nález je starý asi 7000 let. Mladiství, kteří byli v masovém hrobě ve většině případů nalezeni, byli nejpravděpodobněji sťati a vhozeni do příkopu. Je možné, že lidské oběti byly do příkopu vhozeny z důvodu magického posílení obranné zdi sídliště, která byla zhotovena nad příkopem. Je pravděpodobné, že se lidé domnívali, že se tímto způsobem osada dokonale ochrání. Existovaly představy o magické a symbolické moci, kterou měli tito mrtví osadě přinést. 

Reklama
Reklama