Kámasútru sepsal pilný mnich pro vylepšení světa obyčejných lidí. Jaké je její opravdové poslání?

Kámasútru sepsal pilný mnich pro vylepšení světa obyčejných lidí. Jaké je její opravdové poslání?

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Dílo mnicha a filozofa Vátsjájany je dnes považováno za univerzální učebnici lásky a encyklopedii sexuality. Jaký byl původní záměr k sepsání Kámasútry a co o jejím autorovi dnes víme?

Vátsjájana, filozof a mnich z dávných dob, je považován za autora celosvětově známé Kámasútry. Předpokládá se, že žil ve 2. nebo 3. století n. l. v Indii. Místo jeho pobytu lze vysledovat do Pataliputry, která je v dnešní době známá jako Patna. S ohledem na jeho filozofické úvahy a na fakt, že Kámasútra je i přes novodobý význam díla kniha původně psána jako esej, lze říci, že Vátsjájanovo dílo rozsáhle vypovídá o autorově snaze zkoumat lidskou společnost po milostné stránce, a přinést tak důkladné zhodnocení jedné ze základních potřeb člověka. (Zdroj: https://www.gradesaver.com/author/vatsyayana)

Indický mnich bývá často zaměňován s Pakṣilasvāminem Vātsyāyanou, autorem rozborných spisů Gautamy Buddhy, nebo s prorokem Mallanagou, prorokem Asurů, jemuž se často přičítá původ počátků studia erotických věd. 

Tajemný život a motivace k dílu

Vatsjájanův život je jednou velkou záhadou, zejména pokud jde o pochopení jeho každodenního života nebo jeho celkového životního stylu. Je třeba si uvědomit, že obor jeho výzkumu byl na tehdejší dobu poměrně neobvyklý. I proto jsou myšlenky autora v ohledu odhodlat se tomuto tématu věnovat bezesporu zajímavé a výjimečné. V kombinaci s tím, že Vatsjájana dokázal svůj výzkum pečlivě sepsat do ucelené literární podoby, je Kámasútra skutečně nadčasovým uměleckým dílem, které se dostalo do všech koutů světa, a položilo tak základ erotologie.

O Vatsjájanově životě tak víme pouze to, co sám sepsal do Kámasútry. Různé domněnky, které si lidé vytvořili z toho mála, co se o jeho životě dočetli, pak naznačují další informace. Někteří lidé tvrdí, že jeho žáci se na pokyn svého mentora a hinduistických králů sídlících v himálajských pohořích vydali k horským kmenům s cílem přesvědčit je, aby se vzdali pohanského kultu obětí.

Jiní historikové se domnívají, že Vatsjájana stvořil v horských kmenech legendu o tantrické bohyni Tárá. Když se uctívání Tárá začalo šířit i za hranice kmenů, rozvinula se také samotná víra v tuto bohyni, která tak získala i tělesnou formu v podobě bohyně-matky nesoucí jméno Kamakhya

Reklama

Vatsjájana se zajímal o lidskou společnost a vzorce jejího chování, včetně toho sexuálního. Snaha dosáhnout naplnění a uspokojení je u člověka zřejmá, ale způsobů dosažení existuje celá řada. Právě tyto cesty k vyvrcholení pak popisuje mnich ve své knize Kámasútra. Inspiraci přitom čerpal ze staroindických textů, které do té doby nebyly jednotně sepsány. 

Kama Sutra je hinduistický text, zdroj: Paní Sarah Welch / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs

Cílem Kámasútry bylo naučit lidi užívat si života

Kniha měla za cíl především zlepšit a zpříjemnit život lidí na světě. Vatsjájana žil životem zbožného a oddaného studenta vzdělávajícího se především v oblasti víry. Přesto dokázal napsat literaturu diametrálně odlišnou jeho životnímu stylu, což jen umocňuje fakt, že se nejedná o povrchní dílo, které by mělo být prostředkem k pouhému uspokojování tužeb. Člověk, který Kámasútru čte, by měl být v souladu s principy erotické vědy a měl by pracovat na zachování dharmy (povinností a odpovědnosti), arthy (bohatství ve světě) a kamy (potěšení). Je taktéž důležité brát ohled na lidi okolo sebe a pečlivě pracovat na ovládnutí všech svých smyslových orgánů. Člověk, který je inteligentní, bdělý, zodpovědný, opatrný a dokáže dbát na ctnosti dharmy, kamy a arthy, bude úspěšný ve všem, co dělá, a nenechá se tak bezmyšlenkovitě omámit vášní a zoufalstvím. 

Přesah Kámasútry do moderní společnosti

Vátsjájanovo učení pomáhá řešit celou řadu problémů v rámci mezilidských vztahů i dnes. Jedná se o komplexní pojetí života jako takového a vnímání jeho pozitivní stránky. Je nepochybné, že součástí takového spokojeného života je také sexuální vyžití, to však tvoří pouze jeden z mnoha nástrojů, kterými můžeme radosti a štěstí dosáhnout. Je třeba mít neustále na paměti, že Kámasútra je v prvé řadě dílo filozofické, a jeho výklad je tak mnohdy mnohem složitější a propracovanější, než se může na první přečtení zdát.

Reklama
Reklama