Jsou havrani stejně chytří (nebo chytřejší) než my?

Jsou havrani stejně chytří (nebo chytřejší) než my?

Foto: Krasula / Shutterstock

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Je dobře známo, že havrani, vrány a další členové rodiny krkavcovití mají spíš pořádné mozkovny než ptačí mozečky. Vědci jsou ale i nadále ohromeni tím, jak chytří jsou tito ptačí Einsteinové.

Nedávná studie tvrdí, že ve čtyřech měsících věku mají havrani plné kognitivní schopnosti a před dosažením úplné dospělosti mohou soupeřit s dospělými lidoopy. Další studie říká, že vrány v řešení problémů fungují podobně jako děti do sedmi let. A co je nejpozoruhodnější – rozsah jejich inteligence.

Umějí plánovat budoucnost

Havrani mají plánovací schopnosti. V jednom experimentu byli naučeni, aby vrátili žeton výměnou za pamlsek. Poté si museli vybrat mezi několika předměty, včetně nezdravého pamlsku a jednoho z žetonů. V 73 % případů si ptáci vybrali žeton s tím, že jim bude za něj poskytnuto lepší jídlo, místo aby popadli nezdravou variantu před sebou.

Mají skvělou paměť

Zatímco krkavcovití si mazaně pamatují zážitky, které zlepšují jejich životy, jako ve výše zmíněném experimentu, jejich výkon paměti jde ještě mnohem dál. Jak zjistil biolog John Marzluff, vrány mohou pociťovat i zášť. Zjistil, že si ptáci pamatovali jeho tvář, a nelíbilo se jim, když je chytil a označkoval. Nejen to, „řekli“ ostatním vránám o tomto lidském „výtržníkovi“ tím, že signalizovali nebezpečí, když se objevil. Takže ostatním se také nelíbil a chovali se vůči němu agresivně.

Ale krkavcovití si také pamatují i pozitivní zážitky. Dokázali si pamatovat člověka, který je šidil u krmení, a o to víc byli vstřícnější vůči lidem, kteří projevovali spravedlivější chování. 

Umějí používat nástroje

Je dobře zdokumentováno, že tato čeleď pěvců umí používat nástroje k získávání potravy, ale také používat klacík k přenosu více než jedné věci naráz. Pozoruhodné je i další používání nástrojů. Vrány chápou zákonitost výtlaku vody a jsou schopné přidávat předměty do zkumavek obsahujících kapalinu, aby si zajistily pamlsek plovoucí na hladině. Ještě zajímavější výsledek výzkumu je, že vrány svedou nástroje vyrábět a také je používat. Byly uveřejněny videozáznamy, jak vrány odstraňují kůru z větvičky a vytvářejí háček, který používaly k získávání těžko dostupné potravy ze štěrbin.

Zvládnou řešit problémy

Vrány a další krkavcovití nejsou jen skvělí v zapamatování si vzpomínek, vytváření nástrojů a plánování, umí všechny tyto dovednosti spojit dohromady a řešit složité hádanky. Jeden geniální pták, přezdívaný 007, dokázal úspěšně dokončit osm samostatných fází skládačky - ve správném pořadí - pomocí nástrojů jako jsou kameny a klacíky. Samotný experiment ukázal, že zatímco některým ptákům trvalo déle, než přišli na řešení konkrétní hádanky, nakonec ji vyřešili úplně všichni.

Reklama
Zdroj článku:
Reklama