Joseph von Sonnenfels: Díky němu u výslechu lidi nemučíme a trest má určovat zákon, nikoli soudce

Joseph von Sonnenfels: Díky němu u výslechu lidi nemučíme a trest má určovat zákon, nikoli soudce

Foto: Rijksmuseum / Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Naplněná životní dráha osvícence Josepha von Sonnenfelse začala v mikulovském ghettu v rodině židovského učence Lipmanna Perlina (či Berlina), který se roku 1735 dal i se třemi syny raději pokřtít, protože se právě „realizovala omezení počtu židovského obyvatelstva na Moravě“.

Přijali tehdy nové jméno Nepomucenus a jejich kmotrem se stal Karel Maxmilián z Ditrichštejna, významný šlechtic z českomoravské větve rodu Ditrichštejnů a později jejich mecenáš. O rok později byl Joseph povýšen do šlechtického stavu s přídomkem „von Sonnenfels“, popisuje Soňa Nezhodová pro publikaci Regionálního muzea v Mikulově.

Po studiu práv na vídeňské univerzitě se zde Joseph (1733 Mikulov – 25.4.1817 Vídeň) stal profesorem policejních a kamerálních věd (finanční a účetní zásady správy majetku panovníků v období rozkladu feudalismu). Působili jako politický a vědecký spisovatel za rozšíření reformních myšlenek osvícenského absolutismu. Jeho návrhy zásadně přispěly k modernizaci rakouského státu, určoval vývoj habsburské monarchie, a to především v policejní vědě, v trestním právu a ve správní praxi. 

Prosadil zrušení mučení při výslechu a omezení trestu smrti, angažoval se v kodifikaci trestního, soukromého a správního práva a podporoval užívání spisovné němčiny, uvádí encyklopedie Osobnosti české historie Jana Randáka.

Vídenští univerzitní studenti ho často důvtipně prověřovali, například dotazem - na čem stojí Josef von Sonnenfels? Otázka se týkala jeho sochy, která dodnes stojí před vídeňskou radnicí. Studenti většinou neprohlédli lest a odpovídali, že na „podstavci“. Ovšem chodidla zvěčnělého Sonnenfelse šlapou po mučících nástrojích a vlastní socha drží v pravé ruce svitek papíru, který hlásá jeho největší zásluhu: „zrušení útrpného práva".

Reklama

Detailně se věnoval různým zákonným přestupkům a v souvislosti s vyšetřovacím procesem se zabývá problémem ještě stále užívané metody mučení: „Útrpné právo je nebezpečné pro slabé nevinné a je prospěšné jen pro silného viníka." O rozsudcích soudí, že trest má určovat zákon a ne soudce". Dnem 2.1.1776 byla tortura při vyšetřovacím řízení zakázána.

Kromě zrušení mučení při výsleších podezřelých rozdělil výkon trestu ve vězení na tři stupně žalářů: 1. stupeň: žalář - volný pohyb v cele, běžná strava, 2. stupeň: těžký žalář - nohy spoutány v okovech, bezmasá strava, samotka a 3. stupeň: nejtěžší žalář - připoutání i v pase, bezmasá strava (teplé jídlo obden), samotka. Třetí stupeň žaláře byl spojen se ztrátou majetku a občanských i šlechtických práv a hodností. S průběžnými novelami platil Sonnenfelsův trestní zákoník v Rakousku až do roku 1975 a v Československu do roku 1950.

Zvláštní pozornost věnoval podle publikace Nezhodové otázce trestu smrti. V roce 1764 píše: „Tresty smrti jsou proti konečnému účelu trestů: těžké veřejné práce řeknou dotyčnému více a činí trest zločince pro stát užitečným."

Sonnenfels se pustil opravu do všech oborů lidské činnosti. Například roku 1777 se zasadil o osvětlení vídeňských ulic olejovými lampami a byl jmenován „ředitelem osvětlení“ Vídně. Pro vzdělávání prostých lidí doporučoval divadlo, přičemž obsah her by kontroloval stát, což podtrhoval slovy:,,Neřest musí být proto znázorněna ve své nejodpornější podobě, ctnost se všemi svými půvaby."

Reklama
Zdroje článku:
Reklama