Joseph H. Pilates: jeho cvičební metoda ochránila před španělskou chřipkou. Pomůže i při prevenci Covidu-19

Joseph H. Pilates: jeho cvičební metoda ochránila před španělskou chřipkou. Pomůže i při prevenci Covidu-19

Foto: Photology1971 / Shutterstock

Aktualizováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

"Když slavná epidemie španělské chřipky zabila v roce 1918 tisíce lidí, Joseph Pilates si všiml, že žádný z trenérů jeho tělesné výchovy nebyl nakažen."

Cvičební systém, který zlepšuje funkci svalové kontroly, flexibilitu těla, sílu a dýchání – to je metoda Pilates, zjednodušeně Pilates. Je zaměřené na posílení svalů celého těla, zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna. Tím je méně namáhána páteř. Veškerý pohyb vychází ze stabilního středu - tzv. Powerhouse (centrum síly) neboli tzv. core (jádro) do všech periferních částí těla.

Joseph Hubertus Pilates

Autor metody se narodil roku 1883 v Německu. Jako dítě trpěl řadou chorob, což ho vedlo k vytvoření důmyslného souboru cvičení, díky němuž se z neduživého dítěte postupně vypracoval ve sportovce. Své cvičení neustále zdokonaloval a inspiraci přitom nacházel v různých pohybových formách z celého světa i sledováním pohybů zvířat. Cílem metody je propojení a vědomá souhra těla a mysli.

„Po 10 lekcích se budete cítit lépe, po 20 tak budete i vypadat a po 30 lekcích získáte úplně nové tělo." (J. Pilates, nejznámější motto)

Během 1. světové války působil jako zdravotník v internačním táboře, kde šířil své učení mezi spoluvězni. Intenzivně přemýšlel o rehabilitaci pacientů, kteří byli upoutáni na lůžko. V polovině 20. let minulého století odjel do New Yorku, kde se svou manželkou založil své první pohybové studio.  

Obdiv sportovců i celebrit

Získal si mnoho příznivců i z řad slavných osobností, především herců a tanečníků. Dnes se zajímá o Pilates stále větší množství lidí, kteří jsou unaveni z atmosféry velkých fitcenter. K příznivcům Pilates se přidávají kromě oblasti fitness také fyzioterapeuti a rehabilitační pracovníci.

Výrazný efekt

Důraz je kladen na postupný rozvoj uvědomování si tělesného pohybu a pro metodu je charakteristická přesnost provedení jednotlivých pohybů každého cviku. Tento přístup ke cvičení je mimořádně efektivní, ale zároveň náročný na detaily a procítění pohybu. Tělo se postupně zpevňuje a získává novou stabilitu, záda se narovnávají a nový způsob dýchání zabezpečuje více kyslíku v plicích. Aktivizují se hluboké břišní svaly, které se nedají cvičit běžnými technikami, a buduje se pevné ploché břicho. Mění se rozložení podkožního tuku, klesá nadváha. Změna je na první pohled patrná z držení těla, chůze a estetiky pohybu.

Reklama

Podoby cvičení

Pilates je velmi univerzální cvičební metoda, vhodná jak pro širokou vrstvu veřejnosti, tak i pro sportovce a tanečníky.

Cvičební stroje/stoly (reformátory)

Prvotní podoba cvičení byla na speciálních posilovacích strojích, dnes známe „univerzální reformátor“ (cvičební stroj „stůl plié“), multifunkční cvičební nářadí.

Cvičení na strojích je určeno pro běžnou populaci klientů, ale i pro specifické skupiny - klienty se zdravotním omezením pro jejich postrehabilitační péči. Nabízí široké uplatnění pro vrcholové i rekreační sportovce - výrazně zvyšuje výkonnost. Kompenzuje dlouhodobě či jednostranně zatížené svaly, tělo současně protahuje i posiluje.

Cvičení na podložce (Matwork)

Cviky na strojích se později přenášely na podložku (matwork). J. Pilates si již tehdy uvědomoval, že cvičení na podložce je pro každého dostupné nejenom finančně. Neklade nároky na věk, trénovanost, prostor ani pomůcky. Díky různým stupňům náročnosti lze metodu Pilates aplikovat jak na začátečníky, tak i na velmi zdatné jedince.  

Certifikovaní pohyboví specialisté

Pouze ti mohou vyučovat metodu Pilates. Podle přesně stanovených pravidel vzdělávacího systému a hierarchie pokračovatelů zakladatele a tzv. Contrologie.

„Když je vaše páteř nepoddajně ztuhlá ve 30, jste staří. Pokud je zcela ohebná v 60, jste mladí.“ (J. Pilates, jeden z mnoha citátů).

Reklama
Reklama