Hlídání děti do 3 let: Jak organizují rodiče péči o nejmenší potomky v zemích EU?

Hlídání děti do 3 let: Jak organizují rodiče péči o nejmenší potomky v zemích EU?

Foto: Shutterstock.com

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V roce 2019 se o téměř polovinu (47,1 %) všech dětí ve věku do tří let v EU staraly výhradně jejich rodiče, zatímco 35,3 % bylo ve formální péči alespoň jednu hodinu týdně a čtvrtina v péči jejich prarodičů, dalších příbuzných nebo profesionálních pečovatelů po dobu nejméně jednu hodinu týdně.

Pandemie COVID-19 přinesla změny v opatřeních péče o děti v roce 2020. Jak ale byla organizována péče o malé děti v EU před společenským distancováním a zavíráním institucí - tedy v roce 2019?

VÝHRADNÁ PÉČE RODIČŮ

Podíl dětí do tří let, o které se starají výhradně jejich rodiče, se v jednotlivých členských státech EU značně lišil. Od nejnižšího podílu péče rodičů 21,2 % v Nizozemsku a 22,6 % v Portugalsku až po více než 60 % v Chorvatsku (60,8 %), na Slovensku (61,2 %) a Lotyšsku (63,8 %) a maxima 69,9 % v Bulharsku.

Česká republika                       

Česká republika se v tomto hodnocení umístila na 8. pozici, což znamená, že zhruba o 58 % českých dětí se do věku tří let starají pouze rodiče. Sousední Německo se umístilo těsně před Českou republikou a Polsko vykazuje přibližně stejný procentuální ukazatel péče o dítě mladší než 3 roky.

FORMÁLNÍ PÉČE

Reklama

Více než třetina dětí do tří let ve formální péči o děti

Pokud se o děti nestarají výlučně jejich rodiče, může jim být poskytnuta formální péče, včetně školní péče v rámci povinného vzdělávání.

Asi jedna třetina dětí (35,3 %) v EU byla zapsána do formální péče o děti po dobu alespoň jedné hodiny týdně, 21,5 % do formální péče na více než 30 hodin týdně a 13,8 % na méně než 30 hodin týdně.

Z členských států EU mělo nejvyšší podíl Dánsko se dvěma třetinami (66,0 %) dětí, které jsou alespoň hodinu ve formální péči o dítě týdně, následované Nizozemskem (64,8 %), Lucemburskem (60,0 %) a Španělskem (57,4 %).

Na druhém konci žebříčku mělo nejnižší podíl Česko (6,3 %), následované Slovenskem (6,6 %), Polskem (10,2 %), Rumunskem (14,1 %) a Chorvatskem (15,7 %).

JINÝ TYP PÉČE

Čtvrtina dětí v jiných typech péče

Mezi další typy péče o děti patří péče profesionální pečovatelky nebo prarodičů, jiných členů domácnosti (kromě rodičů), jiných příbuzných, přátel nebo sousedů. O něco více než 7 % dětí ve věku do tří let v EU bylo v tomto typu péče minimálně 30 hodin týdně a dalších 18,7 % dětí méně než 30 hodin týdně, celkem tedy 25,9 %.

Pro Českou republiku bylo zjištěno, že něco málo přes 40 % českých dětí je do 3 let zaopatřeno výše uvedenými jinými typy péče, jako jsou prarodiče, profesionální pečovatelky, jiní příbuzní, přátelé nebo sousedi.

Reklama
Zdroj článku:
ec.europa.eu/eurostat
Reklama