Grete Tugendhat si nechala před válkou vystavět funkcionalistickou vilu Tugendhat. Její život však nebyl jen o bohatství a přepychu

Grete Tugendhat si nechala před válkou vystavět funkcionalistickou vilu Tugendhat. Její život však nebyl jen o bohatství a přepychu

Foto: Vít Švajcr / Creative commons, CC-BY-SA

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Život Grety Tugendhatové byl poznamenán nejenom obdobím druhé světové války. Také před válkou se jí dostalo zážitků, které by vydaly na román. Zažila velkolepou stavbu rodinné vily či útěk před nebezpečím. Osud si s ní ale pohrál i potom, co již v Evropě vládl mír.

Se studiem skončila kvůli lásce

Narodila se v roce 1903 v Brně. Její otec byl židovský podnikatel Alfred Löw-Beer. Spolu s rodiči a dvěma bratry strávila část dětství ve Svitávce. V jejích deseti letech se přesunuli zpátky do Brna, kde otec pořídil vilu Löw-Beer. Po základní škole pokračovala dále ve studiu. A sice ve Vídni na národohospodářských studiích. Láska ale její studium přerušila. V roce 1922 se vdala za německého průmyslníka Weisseva. Příliš štěstí v manželství ale nebylo, a tak po šesti letech došlo k rozvodu.

S dětskou láskou jí již manželství vyšlo

Greta se i se svou dcerou Hannou vrátila do svého rodného Brna, kde se provdala za svou dětskou lásku Frizte Tugendhatema. Ten se rodičům zamlouval natolik, že dostala bohaté věno a otec se rozhodl financovat i stavbu jejich domu.

Vilu ze svých zdrojů nechal postavit otec Grety

Rodinný dům měl být původně vystavěn na základě plánů architetka Wiesnera. Ještě před výstavbou ale došlo ke změně a dům navrhl Ludwig Mies van der Roh. Stavbu funkcionalistické vily Tugendhat zrealizovala brněnská firma Moritz a Artur Eislerovi.

Válka je z funkcionalistické vily vyhnala

Toto, v pořadí již druhé Gretino manželství, bylo šťastné, razantně jej ale ovlivnil příchod druhé světové války. Vzhledem k tomu, že ona i její rodina měla židovské kořeny, rozhodli se po osmi spokojených letech ve vile i spolu s dětmi opustit Československo.

Ve Venezuele přežili dlouhé roky války

Zde se cesty manželů rozdělily. Greta odešla s dětmi do Švýcarska. Po několika týdnech se k nim přeci jen připojil i Gretin manžel Fritz. Ani Švýcarsko se rodině nezdálo příliš bezpečné. A tak si vybrali Venezuelu. Žádná z jiných zemí nepřipadala v úvahu. Buď nebyla příliš bezpečná nebo již žádné uprchlíky nepřijímala. V Caracasu si rodina založila textilní továrnu. Tímto způsobem dokázali přečkat válku a v roce 1950 se přestěhovali zpátky do švýcarského St. Gallenu. Ani válka a návrat do Evropy jim však nepřinesl naprosté štěstí.

Po válce Greta navštívila Česko pouze dvakrát

Manžel Fritz umírá v roce 1958 na rakovinu. Greta zůstává ve Švýcarsku a do Československa se vydává až v roce 1967. Vrací se ale pouze na návštěvu. Tu si zopakuje ještě o dva roky později. Kromě návštěvy rodinné vily také pořádá přednášku v Domě umění města Brna, kde vzpomíná na život i výstavbu vily Tugendhatových.

Těsně před Vánoci ji srazilo auto

Život Grety Tugendhatové byl plný nečekaných zvratů, útěku do cizí země, ale i láskyplných vztahů a rodinného štěstí. Tragicky zemřela 10. prosince 1970, kdy ji při nakupování vánočních dárků na cestě srazilo auto. Na následky svých zranění podlehla ještě týž den.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama