Čest práci aneb Pracovní život v době socialismu, kdy všichni museli pracovat

Čest práci aneb Pracovní život v době socialismu, kdy všichni museli pracovat

Foto: forkjemper / Depositphotos

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V období socialistického Československa téměř neexistovala možnost, abyste byli bez práce, stát se totiž vždy postaral o to, aby pracoval opravdu každý. To, že práce pro vás nebyla vhodná, nebo vás nenaplňovala, už bylo každému jedno. Tato myšlenka byla navržena primárně k podpoře a řízení ekonomického rozvoje státu. Fungovala nebo to byl jen jeden z dalších utopistických ideálů této doby?

Právo na práci

Každý občan Československa byl totiž povinen být někde zaměstnán, jinak byl považován za přítěž pro společnost, doslova za „příživníka“. Kdo si místo v zaměstnání nedokázal sehnat sám, pomohl mu s tím stát a zaměstnal ho tam, kde bylo nejvíce potřeba. Mnohdy tak docházelo k tomu, že bylo nutné obsadit pracovní pozice, které nebyly tak lukrativní, jako byla například práce v dole nebo na stavbách. Zde často skončili ti, kteří se zprotivili komunistickému vedení a totalitnímu režimu. Předtím, než byl přijat Zákon o příživnictví, byli mnozí bez práce posíláni do táborů nucených prací. Ano, nemít zaměstnání byl po roce 1957 opravdu trestný čin, za který hrozilo i odnětí svobody na několik let.

Práce na 150 %

„Pětiletku zvládneme, i kdyby nám měla trvat 10 let!“ Plnění plánů bylo podstatou života v socialismu a nesplnění plánu bylo naprosto nemyslitelné a raději se o tom ani nemluvilo. Tento model práce byl samozřejmě, stejně jako vše ostatní, převzat ze Sovětského svazu. Mnoho závodů se také doslova předhánělo v tom, kdo zvládne více práce. Mnohdy ale pouze na papíře. Paradoxem totiž bylo, že i když se plány plnily na 100 %, zboží v obchodech stále chybělo a byl jej nedostatek.

Brigády socialistické práce

Pro mládež a mladé byly několikrát do roka pořádány tzv. brigády socialistické práce. Jejich cílem bylo zapojit velké množství obyvatel Československa do různých projektů. Nejčastěji se jednalo o zemědělské práce, opravy veřejných budov či památek nebo výstavba infrastruktury. Aby mladé dělníky přiměli k rychlejší práci, pořádaly se různé soutěže, ve kterých bylo možné získat zlatý, stříbrný a bronzový odznak BSP a památeční diplom. Mezi další soutěže patřily například Překonej sám sebe, Ručím za kvalitu své práce nebo Celopodnikové závazky.

Při organizovaných brigádách se dal získat i tzv. odznak člena Brigády socialistické práce
Při organizovaných brigádách se dal získat i tzv. odznak člena Brigády socialistické práce | Zdroj: pastorius / Creative commons, CC-BY

Na chmel!

Možná si někteří pamatujete brigádu, kdy jste sbírali ovoce nebo chmel. Sbírání chmelu patří k tradičním brigádám, kterých jste se v době socialismu mohli zúčastnit. Lidé po celé zemi byli zmobilizováni k pomoci při ručním sběru chmelových šišek. Ty byly klíčovou surovinou pro výrobu piva, které se vyváželo dál na východ. Práce na brigádách byla samozřejmě často spojována s ideologickou výchovou a určitým způsobem propagandy. Byla sice zadarmo, ale mnozí i přesto na brigády často vzpomínají jako na zajímavě strávený čas se svými přáteli.

I přesto, že lidé ne vždy měli své vysněné povolání, se povinná zaměstnanost i brigády socialistické práce staly součástí pracovního života a mnozí na ně dnes vzpomínají s určitou nostalgií.

Reklama
Zdroje článku:
Reklama