Jak dobře znáte české památky, které se řadí do světového dědictví, odhalíte v dnešním kvízu

Jak dobře znáte české památky, které se řadí do světového dědictví, odhalíte v dnešním kvízu

Foto: Cristi Croitoru / Shutterstock

Publikováno:
2 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Organizace spojených národů pro vědu, kulturu a vzdělávání (UNESCO) přijala v roce 1972 Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, jsou tím pádem zavázány jejich ochranou.

Světové dědictví

Souborem nejvzácnějších kulturních a přírodních památek s mimořádnými univerzálními hodnotami je vlastně naše světové dědictví. Tyto památky jsou zapsány na seznam UNESCO, který díky výše zmíněné úmluvě upravuje péči o památky jednotlivých zemí a napomáhá identifikaci, ochraně a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím.

Kulturní a přírodní památky

Kulturní památky tvoří většinou budovy, města nebo umělecká díla. Mezi přírodní památky patří například přírodní oblasti s přirozeným výskytem ohroženého druhu zvířat a různé geologické útvary.

Hmotné a nehmotné světové dědictví

Od roku 2003 můžeme kulturní dědictví rozdělit na hmotné a nehmotné. Do hmotného kulturního dědictví patří právě významné stavby nebo jejich celky, ovšem nehmotné kulturní dědictví obsahuje například různé tradice, společenské obřady, slavnosti nebo tradiční řemesla.

Jízda králů je lidový obyčej  - nehmotné kulturní dědictví UNESCO
Jízda králů je lidový obyčej – nehmotné kulturní dědictví UNESCO | Zdroj: haak78 / Shutterstock

České památky na seznamu UNESCO

Tehdejší ČSFR přistoupila k úmluvě 15. listopadu 1990 a závaznou se pro ni stala dnem 15. února 1991. Od přijetí úmluvy naším státem jsou na seznam UNESCO zapisovány i naše památky, a stávají se tak součástí světového dědictví.

Jak jste na tom se znalostmi našeho světového dědictví nyní, ověřte v našem kvízu.

 

Reklama
Reklama