400 let neobývaný hrad potvrzuje pradávné pověsti paranormálními nočními výjevy. Poznáte, který to je?

400 let neobývaný hrad potvrzuje pradávné pověsti paranormálními nočními výjevy. Poznáte, který to je?

Foto: Richard Sevcik / Shutterstock

Aktualizováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Zřícenina stojí opravdu vysoko na skalnatém ostrohu nad pravým břehem Vranovské přehrady. Ze samotného hradu se otevírá pár pěkných výhledů do údolí. Je to jen matná připomínka toho, jaké výhledy se z něj otevíraly v dobách, kdy kopec nebyl zalesněný.

Kamenný hrad Cornštejn pochází ze 14. století a byl postaven nedaleko místa původního hradiště (v katastru Bítova, přibližně osm kilometrů na severozápad od Vranova nad Dyjí). Dnešní zříceninu hradu najdete nad hladinou Vranovské přehrady.

Po několika desetiletích byly nedávno na zřícenině dokončeny rozsáhlé stavební práce. V jejich rámci byla opravena schodiště vedoucí z hlavního hradního nádvoří do sklepení obou paláců. Během dlouhodobého výzkumu archeologové postupně odstranili vrstvy o mocnosti zhruba dva až tři metry, a to v celé ploše paláce. Po téměř pěti stech letech je neuvěřitelné hrad navštívit.

Hrad Cornštejn- Zámecká jídelna, rok 2016. Fotka od Radus / Shutterstock

V dávných dobách historických

První písemná zmínka o tomto místě je datována do roku 1343 o páně Raimundovi z Lichtenburka. Šlo o nevelký hrad s hranolovou věží a palácem. Hrad Cornštejn nechal ve 14. století postavit Jan Lucemburský na ochranu tehdejší významné stezky směrem od Vranova. Zajistit jím měl moravsko-rakouskou hranici.

Ve 2. polovině 14. století byl hrad opevněn parkánovou stěnou a o století později, k parkánovému opevnění přibyl pozdně gotický palác se dvěma branami. Jelikož parkánem se rozumí stěna, val, palisáda, která chránila hlavní hradby a dovolovala posádce chráněný pohyb v případě útoku, stavba v prostoru mezi parkánem a hlavní hradbou si vyžádala doplnění opevnění. Stalo se. Naštěstí. 

V roce 1464 hrad obléhalo vojsko Jiřího z Poděbrad, protože Hynek Bítovský z Lichtenburka byl jedním z klíčových Jiřího odpůrců. Hrad odolával 10 měsíců. Oblající vojsko vybudovalo na výšině jižně od hradu opevněný tábor, hrad se jim ani přesto nepodařilo zasáhnout dělostřeleckou palbou. Ten nakonec nebyl dobyt, ale kapituloval. 

Od Jiřího z Poděbrad získali hrad Krajířové z Krajku. Investovali do jeho obnovy a posílili jeho obranu. Na začátku 16. století byla postavena nová bašta a předsunutá věž. Velmi brzy ho však opustili a už v roce 1612 se o hradu psalo jako o neužívaném objektu.              

Reklama

Cornštejnské pověsti

Tajemný sud

Před obléháním, než hrad v roce 1465 padl, uložili obyvatelé Cornštejna všechny své peníze a zlato do sudu a ten ponořili do hradní studny. Protože málokdo obléhání hradu přežil, zapomnělo se na onen sud a tak dodnes v hradní studni leží. Na Květnou neděli ale poklad vystupuje ven, jako by jej někdo rumpálem vytáhl. Není ovšem jasné, zda je možné si jej případně odnést domů, neboť se už jednou stalo, že jej jeden sedlák na příslušnou neděli vyzvedl, ale domů nedonesl. Cestou se za ním totiž ozval děsivý chechot, a jak se otočil, sud mu z rukou zmizel.

Ztracené šlechtičny

Okolo hradu bývá také po večerech a někdy i v poledne možno potkat dvě podivně, starodávně oblečené dámy, které viditelně již dlouho něco hledají. Jsou to šlechtičny, které vyšly těsně před dobytím hradu tajnou chodbou na vranovský hrad a nikdo už je nikdy nespatřil.

Bílá paní a černý pes

Manželka pana Hynka viděla svého muže při obléhání hradu umírat a z velkého smutku sama ukončila svůj život skokem z hradeb. Dodneška sedává za jasných nocí u okna jediného zachovalého pokoje. Má na sobě bílé šaty se závojem, pláče a vedle ní sedí černý pes.

Očitá svědectví

Návštěvníci a průvodci hradu vyprávějí o tom, že se na hradě dějí paranormální jevy a ne vše jsou jen pověsti.

Dle jejich výpovědí jsou na hradbách na nádvoří vídány stíny, a jsou zde slýchány i hlasy, které nikomu nepatří. Ve sklepení (spižírna) byla vícekrát viděna mladá žena a lidé zde cítili, jak jim někdo projíždí rukou po vlasech. Psi do tohoto sklepení odmítají chodit.

Ve sklepení pod starým palácem (hladomornou), je v pilíři starých schodů údajně zazděná milenka hradního pána. Když se o ní mluví, tak začnou létat kamínky. Z tohoto místa jsou pořízené i fotografie orbů (kulaté světelné útvary a formace – pozn.).

V dělové baště bývají slyšet také hlasy a rány z děl.

Za pověstmi při nočním průzkumu

YouTubový portál Paranormal Znojmo, který pořídil videonahrávku nadpřirozených jevů na zřícenině, píše pod záznamem: „Video z naší návštěvy zříceniny hradu Cornštejn. Z výpovědí svědků jsme se dozvěděli, že se zde dějí různé paranormální jevy. Náš tým dostal povolení k nočnímu průzkumu tohoto hradu a v tomto videu uvidíte naše nahrávky a výsledky z tohoto vyšetřovaní.“

Reklama
Reklama