Mozková mrtvice: Symptomy a příčiny

Mozková mrtvice: Symptomy a příčiny

Foto: Robert Kneschke / Shutterstock

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Cévní mozková příhoda nastane, když je přerušen tok krve do části mozku a je 2. nejčastější příčinou úmrtí na světě. Výsledkem je deprivace kyslíku do mozkové tkáně, která může mít zničující následky. Schopnost zotavit se z cévní mozkové příhody závisí na závažnosti příhody a na tom, jak rychle vyhledáme lékařskou pomoc.

Mozková mrtvice může být fatální, protože postihuje velkou část mozku. Pro hodně lidí je zotavení z mrtvice dlouhé, avšak možné.

Příznaky mozkové mrtvice

Závažnost příznaků závisí na místě a velikosti příhody. Mezi příznaky mozkové mrtvice patří:

 • náhlá silná bolest hlavy
 • zvracení
 • ztuhlost krku
 • ztráta zraku nebo rozmazané vidění
 • závrať
 • ztráta rovnováhy
 • necitlivost nebo slabost na jedné straně těla nebo obličeje
 • náhlá zmatenost
 • potíže s mluvením
 • potíže s polykáním

V závažných případech to může dojít až ke kómatu.

Příčiny mrtvice

Podle vzniku mozkové mrtvice se dělí na ischemické cévní mozkové příhody a hemoragické cévní mozkové příhody,

Ischemická mozková příhoda

Valná většina mrtvic je právě tohoto typu. Ischemická cévní mozková příhoda (nedokrvení mozku) je výsledkem sraženiny, která blokuje průtok krve do určité oblasti mozku.

Sraženinou může být mozková žilní trombóza, která se vytvoří v mozku v místě blokády. Alternativně může být sraženinou mozková embolie. Embolie se tvoří někde v těle a postupně postupuje až do mozku, kde mrtvici způsobí.

Reklama

Hemoragická mozková příhoda

K hemoragické mrtvici (krvácení do mozku) dochází, pokud prasknou krevní cévy. Výsledek způsobí, že se krev hromadí v okolní mozkové tkáni a vytváří tlak na mozek. Americká asociace mozkových příhod odhaduje, že 13 % mrtvic je hemoragických, zbytek pak ischemických.

Rizikové faktory mozkové mrtvice

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mrtvice v ČR zabije více než 8 000 lidí každý rok. Rizikové faktory pro cévní mozkovou příhodu zahrnují dědičnou anamnézu a také:

Milostný život

Ve většině věkových skupin - s výjimkou starších dospělých - jsou mrtvice častější u mužů než u žen, smrtelnější je však u žen. Může to být proto, že mrtvice se častěji objevuje u starších dospělých a ženy obvykle žijí déle než muži. Antikoncepční pilulky a těhotenství mohou také zvýšit riziko mrtvice.

Životní styl

Následující faktory mohou zvýšit riziko mrtvice:

 • kouření
 • strava
 • fyzická nečinnost
 • silné užívání alkoholu
 • užívání drog

Pokud máte jakékoli pochybnosti, navštivte raději svého praktického lékaře. Většině případů úmrtí by se dalo zabránit včasnou lékařskou pomocí.

Reklama
Zdroj článku:
Reklama