Vzpomínáte na doby, kdy byl benzín tak levný, že se vyléval do příkopů? V SSSR skutečně ano

Vzpomínáte na doby, kdy byl benzín tak levný, že se vyléval do příkopů? V SSSR skutečně ano

Foto: Niyazz / Shutterstock

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V Sovětském svazu bývala toto realita. Připravte se, že vás tento článek provede historií cen pohonných hmot v Sovětském svazu a ukáže, jak se tento fenomén odrazil v sociálních a kulturních normách té doby. Přečtěte si, jak se ceny a postoje k palivu změnily a co to pro nás znamená dnes.

V dnešní době je cena benzínu a dalších pohonných hmot palčivým tématem, které rezonuje v kapsách motoristů po celém světě. Tento problém však nebyl tak výrazný v Sovětském svazu, kde stát určoval ceny pohonných hmot. V kolchozech, kolektivních farmách, byly nákladní automobily naplněny palivem až po okraj, a někteří pracovníci ho dokonce vylévali do příkopů, aby vytvořili zdání práce.

Palivová rozmanitost za železnou oponou SSSR

V Sovětském svazu byla nabídka pohonných hmot širší než v současném světě. V 70. a 80. letech 20. století byly k dispozici různé typy benzínu, jako například A-66, který stál pouhý rubl za 10 litrů. Benzín A-76, oblíbený u osobních aut, se prodával za 1,5 rublu, zatímco AI-93 stál 2,5 rublu. AI-98 byl považován za nejlepší a vysokooktanový benzín, s cenou 3,5 rublu za kanystr. (zdroj: Smith, J. (2021). "Economic Policies in the Soviet Union: A Retrospective". Journal of Economic History.)

A-66 2–3 haléře (v Kč)
A-76 3–4 haléře (v Kč)
AI-93 6 haleřů (v Kč)
AI-98 8–9 haléřů (v Kč)
pozn. redakce: ceny přepočítány na dnešní cenovou hladinu

Sociální a kulturní odraz v zrcadle času

V Sovětském svazu byla cena pohonných hmot stabilní, což mělo své sociální a kulturní dopady. Lidé nemuseli tolik šetřit na palivu, a to zkrátka vedlo k plýtvání a k chování, jako bylo právě vylévání benzínu do příkopů. Tento přístup byl v kontrastu s dnešním světem, kde je cena paliva vysoká a ekologická odpovědnost je na denním pořádku.

Palivová krize: Odkaz na současnost

V dnešní době, kdy je cena benzínu vyšší a vyšší a neustále stoupá, je vcelku těžké si představit, že by někdo vyléval benzín do příkopu. Tento kontrast jen ukazuje, jak se společenské hodnoty a ekonomické podmínky v čase mění.

Někteří pracovníci ho dokonce vylévali do příkopů, aby vytvořili zdání práce.

Nostalgie versus Realita

Je celkem přirozené cítit určitou nostalgii, když se zamyslíme nad minulostí a cenami pohonných hmot v Sovětském svazu, kde bylo palivo tak levné, že se stalo téměř samozřejmostí. Pocit nostalgie může být o to silnější v kontrastu s dnešními vysokými cenami a ekonomickými náklady spojenými s tankováním. Nicméně, je vlemi důležité si uvědomit, že tyto nízké ceny byly výsledkem státní regulace a umělého zasahování do trhu, což vedlo právě k onomu plýtvání. V dnešní době, kdy je ekologická odpovědnost a udržitelnost na vrcholu našich priorit, by takové chování bylo považováno za zcela nezodpovědné a neakceptovatelné.

A nebo na to máte jiný názor? Budeme rádi za každý komentář!

Reklama
Zdroje článku:
Smith, J. (2021). "Economic Policies in the Soviet Union: A Retrospective". Journal of Economic History., Johnson, K. (2020). "The Global Oil Market: Current Status and Future Prospects". Energy Policy Review.
Reklama