Profesor astrofyziky si myslí, že kdysi na Zemi existovala plně průmyslová předlidská civilizace

Profesor astrofyziky si myslí, že kdysi na Zemi existovala plně průmyslová předlidská civilizace

Foto: maxime raynal / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Složitější život existuje na naší planetě nejméně 400 milionů let, moderní člověk vznikl před 300 000 lety a vybudoval průmyslovou civilizaci teprve před 300 lety. Mohla na Zemi existovat i jiná pokročilá civilizace a byli bychom schopni to dokázat?

Hypotéze dal jméno televizní seriál

V britském seriálu Doctor Who vystupuje smyšlená plazí rasa Siluriánové z dávné minulosti Země. Prastará rasa inspirovala vznik názvu myšlenkového experimentu „silurská hypotéza“. Fascinující myšlenku představili v roce 2018 v deníku International Journal of Astrobiology Adam Frank, astrofyzik z Rochesterské univerzity, a Gavin Schmidt, ředitel Goddardova institutu pro vesmírná studia NASA. Hypotéza si klade otázku, zda by pomocí současných vědeckých metod bylo možné najít důkazy existence vyspělé civilizace, která obývala Zemi před několika miliony let. 

Nápad vznikl na firemním večírku

Gavin Schmidt a další vědci byli na přelomu tisíciletí fascinovaní geologickým obdobím paleocénem (před 66–23 miliony let). Tehdy totiž nastaly podobné klimatické změny těm dnešním. Výrazně vzrostly hladiny uhlíku, nastalo prudké globální oteplování a ekosystémy se zhroutily. Vědci se na odborných workshopech přeli, jaké přírodní procesy to mohly vyvolat. Na následném firemním večírku Schmidta napadlo:Nebylo by to legrační, kdyby to byla stejná příčina? Prastará rasa inteligentních, fosilních kuřat, lemurů, ...?“ Ostatní byli myšlenkou nadšeni, i když ji nebrali zcela vážně.

Schmidt a Frank si začali notovat

V roce 2017 navštívil Gavina Schmidta v Goddardově institutu Adam Frank. Frank se tehdy snažil zjistit, jestli mimozemské civilizace také mění klima svých planet jako my. Neočekával ale, že Schmidt bude jeho myšlenkou nadšen a že navíc přijde ještě kontroverznější:Proč jsi tak jistý, že jsme první civilizací na této planetě?“ Všechny lidské výtvory vlivem klimatických a geologických procesů podléhají v čase zkáze. Navíc fosilní záznam nedokládá komplexní obraz o veškerém životě na Zemi – ne všechno zkamení a uchová se do dnešní doby. Jak by bylo možné dokázat existenci předlidské civilizace? 

Prozkoumali fosilní záznam miliony let do minulosti

Odpověď by přinesly pouze chemické rozbory půdy. „Museli byste se podívat na každou vrstvu horniny a hledat změny ve věcech, jako jsou izotopy uhlíku nebo kyslíku, které jsou indikátory oxidu uhličitého. Průmyslová civilizace by vypustila do atmosféry spoustu oxidu uhličitého, stejně jako my,“ vysvětluje Frank a dodává, že dalším indikátorem by mohly být mikroplasty a nanočástice. Autoři teorie prozkoumali v geologickém záznamu Země řadu „náhlých událostí“ (zejména velká vymírání). Sice pochybovali o přítomnosti předlidské civilizace, i tak ale byly negativními výsledky trochu zklamáni.  

Výsledek je možné brát také jako varování

Ve vědě většinou platí pravidlo známé jako Occamova břitva: Nejpravděpodobnější řešením problému bývá to nejjednodušší. „Geologický záznam můžeme z velké části vysvětlit z hlediska přírodních jevů, takže není třeba se odvolávat na ztracené civilizace,“ reagoval na výsledky studie Stephen Holler, docent fyziky na Fordham University v New Yorku. Zároveň však připustil, že pokud taková civilizace existovala a zanikla následkem katastrofální změny klimatu, měli bychom to brát jako varování.

Reklama
Reklama