Kdo je Draugr? Jaký význam mělo pro Skandinávce toto nemrtvé stvoření?

Kdo je Draugr? Jaký význam mělo pro Skandinávce toto nemrtvé stvoření?

Foto: Public domain, Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Tento mytický tvor byl považován za nemrtvého a byl spojován s hrobkami a mrtvými. Draugr byl obecně popisován jako zploštělý, temný a hnusný, s vysokou sílou a mnoha nadpřirozenými schopnostmi.

Pro skandinávské lidi měl Draugr velký význam, neboť byl považován za zlomyslného ducha, který se vracel z hrobu, aby pronásledoval živé a způsobil jim neštěstí. Skandinávci proto měli zvyk stavět hroby na vyvýšených místech, aby se předešlo tomu, aby se Draugr z nich dostal. Draugr vyvolával hrůzu a způsoboval škody v okolí, jako byl například útlum plodnosti plodin. Draugr také často pronásledoval jednotlivce a dobytčí zvířata, a dokonce mohl zabíjet lidi.

Navzdory tomuto strašidelnému popisu se Draugr občas objevil jako pozitivní postava v některých příbězích. Někdy byl popisován jako ochránce, který bránil svůj majetek a pozemky před vetřelci. Podobné bytosti byly také popsány v jiných kulturách, jako například v germánské mytologii nebo v anglosaské literatuře. V těchto případech se obvykle jednalo o duchy, kteří se vraceli z mrtvých, aby se pomstili nebo aby si udrželi své majetky. Celkově lze říci, že Draugr měl pro skandinávské lidi velký význam, a to nejen jako strašidelný symbol, ale také jako připomínka důležitosti ochrany hrobů a pietního respektu k mrtvým.

V některých příbězích se objevují jako spojenci bohů. V jednom z příběhů ze staré norské mytologie byl Draugr představen jako spojenec Thóra, bůh bouře a bojovníků. Podle této legendy Thór využil síly Draugra, aby zvýšil svou vlastní sílu a pomohl mu porazit nepřátele. Tato zmínka ukazuje, že Draugr byl vnímán jako mocná a respektovaná bytost, která mohla být využita jako spojenec v boji proti nepřátelům.

Podle norského folklóru se Draugrové mohou změnit v různé formy, včetně zvířat jako jsou kočky nebo psi, ale také v předměty jako jsou lodě nebo kameny. Někteří lidé věří, že tyto transformace jsou spojeny s tím, jak Draugr zemřel nebo jak byl pohřben. Pokud byl například pohřben v loďce, může se změnit na loď. Tento aspekt norského folklóru dodává Draugrovi tajemnou a magickou povahu, která ho odlišuje od jiných duchů a přízraků v jiných kulturách.

Jedna zajímavost spojená s Draugry je, že se v některých starých ságách uvádí, že mohou změnit svůj tvar nebo velikost. Například se mohou zmenšit, aby se snadněji skryli, nebo se mohou zvětšit, aby se stali obřími a nebezpečnými pro své oběti. Některé ságy také zmiňují, že Draugr mohou měnit svou hmotnost, což jim umožňuje lehce se pohybovat, nebo dokonce plavat pod vodou. Tyto schopnosti byly považovány za důkaz síly a nadpřirozenosti Draugrů.

Reklama
Reklama