Archa úmluvy kolem sebe šířila vražednou energii. Vědci to nikdy zcela nevyvrátili

Archa úmluvy kolem sebe šířila vražednou energii. Vědci to nikdy zcela nevyvrátili

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Archa úmluvy je dle Bible truhla, ve které jsou uschovány nejcennější židovské předměty. Jde o desky obsahující desatero, Áronovu hůl a manu, kterou seslal Bůh, aby Izraelité měli z čeho žít po cestě pouští. Po zničení Jeruzalémského chrámu měla být ukryta, a dodnes je tak opředena tajemstvím.

Archa úmluvy jako symbol smlouvy s Bohem

Co se s Archou úmluvy po zničení Jeruzalémského chrámu stalo, je dodnes záhadou. Podle některých byla ukryta prorokem Jeremiášem v jeskyni nacházející se u hory, na kterou vystoupal Mojžíš. To však není jediná varianta, co se s Archou mohlo stát. Dle židovské tradice byla totiž zazděna v labyrintu pod horou Moria, aby byla uchráněna před vpádem Babyloňanů. Ani zde však teorie, kde se může, nebo alespoň mohla, Archa úmluvy nacházet, nekončí.

První císař Etiopie Menelik, který měl být synem krále Šalamouna a Královny ze Sáby, měl dle etiopské legendy Archu přenést do Aksumu. Následně měla být více než 800 let na ostrově Tana Kerkos. Zde můžeme nalézt prastaré židovské obětní kameny, které by mohly být důkazem podporující přenesení Archy právě sem. Právě Archa úmluvy je základem etiopské církve křesťanské. Následně byla přesunuta opět do Aksumu, odkud byla kvůli obavám ze zničení muslimy přenesena na ostrov Tana.

Následně se vrátila do Aksumu, kde má být dodnes. Nikdo k ní ovšem kromě vyvoleného Strážce nesmí. Etiopané však Archou úmluvy údajně rozumí pouze jednu kamennou desku Zákona s přikázáními. Kromě tradic je však Archa úmluvy zmiňována napříč historií. Objevuje se v nauce nejrůznějších tajných spolků a sekt a stejně tak ji můžeme nalézt v literatuře i filmu. Většina z vás pravděpodobně viděla film Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy a můžete si být jisti, že to není jediné dílo, kde můžete Archu nalézt.

Rytina Archy úmluvy, Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Archa úmluvy jako hrozivá zbraň

Co je ovšem zajímavější než truhla obsahující předměty důležité pro Židy a jejich náboženství, je fakt, že Archa úmluvy měla být brána do bitev. Kromě toho měla sloužit i k obraně před nepřáteli. Vzhledem k tomu, že nikdo neví, kde se Archa úmluvy skutečně nachází, je pro vědce těžké to vyvrátit. Na základě historických pramenů, kde je Archa úmluvy zmíněna v souvislosti s válkou, proto někteří spekulují, jaký byl její smysl.

Někteří si myslí, že byla brána do bitev pouze jako symbol, který zvyšoval morálku vojáku a ujišťoval je, že Bůh stojí na jejich straně. Jiní se však domnívají, že šlo skutečně o jakousi zbraň. Zda a jak fungovala je pak předmětem dalších debat. Archu úmluvy směli nést a být poblíž jen vyvolení kněží. Pokud by tomu tak bylo, je jednou z teorií možnost, že Archa úmluvy byla radioaktivní.

Nasvědčovalo by tomu nejen to, že v bojích měla Izraelitům pomáhat zabíjet nepřátele a směli se k ní přiblížit jen vybraní jedinci, kteří by pak pravděpodobně měli jakousi ochranu před radiací, ale i legenda, dle které se dostala Archa úmluvy do rukou Filištínů, kteří ji brzy vrátili původním majitelům. Měla je totiž pozvolna zabíjet a tvořit jim na tělech nádory. Druhou z teorií je pak možnost, že byla Archa, kterou promlouval Bůh obdařena nadpřirozenou silou. Tato magická síla měla být tím, co pomáhalo zabíjet nepřátele.

Ať už měla posilovat Izraelce v boji, nebo měla skutečně mít co dočinění se smrtí nepřátel, šlo by o alternativní vysvětlení k teorii o radiaci. V jednom z příběhů měli kněží Archu úmluvy, vyrobenou z akáciového dřeva, potaženou zlatem za pomocí tyčí připevněných ke kruhům nacházejících se na truhle, přenést přes řeku Jordán. Její proud se měl náhle zastavit ve chvíli, kdy se Archa úmluvy přiblížila k vodnímu toku.

Tajemstvím opředený poklad

Záhadě, k čemu a jak vlastně Archa úmluvy sloužila, přidává i fakt, že samotní Izraelci se k ní nesměli přiblížit. Byla uchovávána v pozadí chrámu za závěsem a vyvolení kněží kolem ní ráno i večer zapalovali kadidlo. Zda právě to bylo důvodem, proč její smrtící účinek na Izraelity nepůsobil, však bude již navždy pravděpodobně tajemstvím.

Reklama
Reklama