Práva sólo rodičů – nemusíte jen na brigádu či DPP, nebojte se uzavírat pracovní smlouvy! A co ošetřovné, služebka a ochrana soukromí?

Práva sólo rodičů – nemusíte jen na brigádu či DPP, nebojte se uzavírat pracovní smlouvy! A co ošetřovné, služebka a ochrana soukromí?

Foto: Shutterstock

Aktualizováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V některých případech právní předpisy zohledňují skutečnost, že jeden z rodičů žije s dětmi sám. Za sólo rodiče (legislativa používá odborný termín osamělý rodič) je považován rodič, který je svobodný nebo ovdovělý nebo rozvedený a nežije s druhem/družkou nebo v registrovaném partnerství.

Ošetřovné

Doba poskytování ošetřovného činí standardně nejdéle devět kalendářních dnů. U zaměstnaného sólo rodiče, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů za jednu potřebu ošetřování.

Vysílání na pracovní cestu, přeložení

Zaměstnaný sólo rodič pečující o děti do věku 15 let smí být vyslán na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Zaměstnavatel ho může přeložit jen na jeho žádost. U rodičů, kteří pečují o dítě v páru, platí totéž pravidlo pouze do věku osmi let dítěte.

Ochrana soukromí sólo rodičů

Zaměstnavatel nesmí od fyzických osob ucházejících se u něj o zaměstnání vyžadovat (a ani nijak zjišťovat) informace, které se týkají jejich manželského a rodinného stavu, počtu dětí apod., tj. nesmí zjišťovat, zda osoba je sólo (samoživitel/ka) či nikoli. Zaměstnavatel také nesmí v pracovněprávních vztazích diskriminovat zaměstnance. Ženy jsou navíc chráněny, na základě pohlaví, ustanoveními před diskriminací.

Reklama

Informace

Mnohem více informaci naleznete na webu saminadeti.cz.

Právní předpisy

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

DOPORUČENÍ

Někteří sólo rodiče se obávají, že nezvládnou plnit pracovní povinnosti vyplývající z pracovního poměru a že děti budou často nemocné, a navíc co s dětmi o prázdninách, když délka dovolené je jen čtyři týdny. Z tohoto důvodu často uzavírají dohody o provedení práce a pracují jako brigádníci. Nebojte se uzavírat pracovní smlouvy – v případě, že je dítě nemocné, máte právo být omluveni z práce. Jestliže dítě bude marodit příliš často, pokuste si se zaměstnavatelem dohodnout práci z domova nebo hledat jiné řešení. Hledejte práci u těch zaměstnavatelů, kteří umožňují flexibilní zaměstnávání. Nebojte se na tyto možnosti u pohovoru zeptat. Nebojte se práci odmítnout, pokud vám pracovní podmínky nevyhovují. Stojí za to projít více pohovorů a nastoupit do práce u zaměstnavatele, který je pro sólo rodiče vstřícný.

Důležité je také zapojit druhého rodiče, popř. i další členy rodiny a babičky a dědečky, do výchovy i během týdne. Každé dítě má dva rodiče, kteří si musejí rozdělit nejen práva, ale i povinnosti.

Reklama
Zdroj článku:
APERIO-společnost pro zdravé rodičovství
Reklama