Reklama

Největším pokladem pračlověka byl čas: Prvnímu rolníkovi stačily 4 hodiny práce denně, zbytek byl odpočinek

Největším pokladem pračlověka byl čas: Prvnímu rolníkovi stačily 4 hodiny práce denně, zbytek byl odpočinek

Foto: Biswarup Ganguly / Creative commons, CC-BY

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Všeobecně se soudí, že život v pravěku byl krátký, drsný a plný námahy. Navzdory tomu všemu je možné považovat pravěký život za příjemný. Největším darem pračlověka byl totiž dostatek času a klid, oproti dnešním poměrům.

Reklama

Samozřejmě, průměrná délka života byla v mladší době kamenné kolem třiceti tří let, ale tato statistika byla snižována vysokou dětskou úmrtností (dospělosti se dožilo asi 65 % dětí), takže pokud se pračlověk úspěšně dožil osmnáctky, mohlo ho čekat dalších přibližně třicet let života, uvedl web Valašského muzea při příležitosti výstavy „Na skok do pravěku“ v roce 2019.

Vše trvalo věčnost

Jistě, toto období bylo vyplněno bojem o holý život s přírodou i nepřáteli a také náročnou prací na poli nebo v lese. Pravěký člověk navíc pracoval s primitivními nástroji, které danou práci ještě zpomalovaly a stěžovaly. Víte například, že setnutí půl metru širokého dubu trvalo kamennou sekerou asi pět hodin? A pro namletí denní porce mouky pro jednu rodinu (3,8 kg) bylo nutno strávit u primitivního mlýnku, tzv. zrnotěrky, ještě o půl hodinu déle?

Naši prapředci nebyli žádní „barbaři“, ale zruční řemeslníci, kteří ovládali široké spektrum činností. Nedovedeme si dnes představit, jak složité dříve mohlo být prosté zajištění základních životních potřeb a jak náročná a dlouhá byla cesta k dnešní nadvýrobě a plným regálům v obchodech.

Přesto bylo dost času

Navzdory tomu všemu je možné považovat pravěký život za příjemný. Největším pokladem pravěkého člověka byl totiž čas. I když se může zdát, že práce na dnešním hospodářství (pro většinu v domácnosti) je vyčerpávající a zabere hodně času, je nutné si uvědomit, že první rolník k této práci neměl nic jiného.

Netlačily termíny ani peníze

Různými experimenty se zjistilo, že mu stačilo pracovat asi čtyři hodiny denně, aby pokryl všechny svoje potřeby. Dál nemusel nic, netlačily ho termíny, společnost nebo finanční záležitosti. Nebojoval tedy se stresem a výskyt civilizačních nemocí byl u něj minimální.

Volný čas rozvíjel

Dostatek volného času vybízel k tvořivé činnosti, ale každý jistě nepracoval na přelomových objevech, ale věnoval se odpočinkovým činnostem, v rámci kterých se mohla rozvíjet kultura či umění.

Reklama