Dante Alighieri byl naprosto unikátní spisovatel. Víme, co znamená každý kruh z 9 kruhů pekla

Dante Alighieri byl naprosto unikátní spisovatel. Víme, co znamená každý kruh z 9 kruhů pekla

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
5 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Rozsáhlý epos Božská komedie od italského básníka Danteho patří mezi nejvýznamnější díla světové literatury. Zvláštní pozornost si zasluhuje autorův popis pekla členěného do devíti kruhů. Co kruh to jiný hřích, znáte je všechny?

Dante Alighieri a jeho dílo

Dante Alighieri (1265, Florencie - 14. 11. 1321, Ravenna) byl italský básník, spisovatel a filosof. Jeho nejznámějším dílem je Božská komedie (v originále jen “Comedia”), která je považovaná za nejpozoruhodnější básnické dílo středověku a nejlepší literární počin napsaný v italštině. Dantova tvorba ovlivnila mimo jiné Jana Amose Komenského. Je považován za předchůdce myšlenek renesance a řadí se mezi nejvýznamnější světové literáty.

Dante Alighieri a jeho dílo, Zdroj: Giovanni Guida / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs

Struktura a příběh Božské komedie

Božská komedie (?1308–1321) je výpravná alegorická báseň, která patří na nejvyšší příčky žebříčku světové literatury. Dante zde líčí svou cestu ze světské temnoty a omylu až k božskému světlu. Při svém putování je provázen starořímským básníkem Vergiliem představujícím lidské poznání. 

Epos je členěn do tří částí, které postupně procházejí hlavní postavy:

  • Peklo (členěné do devíti okruhů) - dochází zde k uznání a odmítnutí hříchu,
  • Očistec – zde je zobrazen kajícný křesťanský život,
  • Ráj – po očistci následuje vzestup duše k Bohu.

Slovo “Božská” v názvu nijak nesouvisí s Bohem. Dantův původní název byl jen “Komedie”, tedy příběh se šťastným koncem. Přízvisko “Božská” přidal až Dantův velký obdivovatel Giovanni Boccaccio, který jím mínil, že je skvělá či fantastická. Na Dantově Božské komedii není nic komického. Podle středověkých italských měřítek byly totiž komedie díla určená pro nižší vrstvy, psaná lidově a dialektem. Oproti tomu tragédie patřily k vyšší spisovně psané literatuře. 

Devět kruhů pekla

Dantovo peklo se skládá z devíti kruhů, z nichž kromě toho prvního každý reprezentuje jiný hřích:

Reklama

1. Předpeklí

První kruh obývají duše ctnostných pohanů, kteří nehřešili, ale žili v předkřesťanské době, a tudíž nebyli pokřtěni. Sídlí tu postavy ze Starého zákona, mnozí antičtí filozofové, vědci, literáti, panovníci i mýtické bytosti - např. Homér, Sokrates, Cézar a Seneca. Nejsou nijak trestáni, panuje zde klid

2. Chtíč

V druhém kruhu dlí chlípníci a cizoložníci – všechny osoby, které od počátku věku podlehli tělesnému hříchu. Dante se zde setkává s Kleopatrou, Achillem, Trojskou Helenou, Lancelotem a Guineverou.

3. Obžerství

V následující části pekla skončily duše všech nenasytů, které obtěžkal hřích obžerství. Vypasené duše jsou trýzněny neustálým deštěm a krupobitím a obřím trojhlavým psem Kerberosem, který je hlídá a ukusuje z nich maso. 

4. Chamtivost

Tento kruh pekla patří chamtivcům, marnotratníků a lakomců všeho druhu. Duše zde svádějí věčný boj o peníze a cennosti. Jako trest musí valit obří balvany.

5. Hněv

Pátý oddíl pekla je vyhrazen lidem plným zloby, kteří za života svým hněvem trápili své bližní. Protéká zde bahnitá řeka, v ní jsou nuceni hříšné duše celou věčnost zápasit.

6. Kacířství

Duše heretiků, tedy kacířů, jsou navěky odsouzeni hořet v kryptách šestého kruhu pekelného.

7. Násilí

V této části se nacházejí duše násilníků. Kruh je dále členěn na tři kroužky. Vnější patří vrahům a násilníkům, kteří se zde topí v krvi a ohni pekelné řeky. Dante zde poznává i duše významných vojevůdců Alexandra Velikého a Atilli. Prostřední obsahuje duše sebevrahů, které jsou přeměněny na stromy a požírají je harpyje. Poslední vnitřní kroužek obývají rouhači a sodomité uvízlí v hořícím písku.

8. Podvod

Zde v osmém pekelném okruží doplatili na své hříchy podvodníci. Podle typu podvodu je prostor rozdělen na deset žlebů - kuplíři, pochlebovači, svatokupci, věštci a astrologové, korupčníci, pokrytci, zloději, falešní rádci, rozsévači svárů a padělatelé. Každému typu podvodníků je vyhrazen jiný strašný trest - např. pochlebovači se topí ve smrduté řece plné exkrementů.

9. Zrada

Hřích zrady je podle Aristotelova členění ten nejzávažnější, a proto je mu vyhrazeno nejhlubší dno temnoty. Prostor je pokrytý ledem, vylévají se tu všechny pekelné řeky, které poté zamrzají. Jsou zde trestání ti největší zrádci. Okruží se opět dělí do čtyř částí, první je vyhrazena zrádcům rodiny, nachází se tu i biblický bratrovrah Kain, druhá vlastizrádcům, třetí zrádcům svých hostů a nejhrubší čtvrtá zrádcům dobrodincům, zde dlí i Jidáš Iškariotský a Brutus.

Reklama
Reklama