Česká princezna Dobroslava a uznávaná španělská mučednice Orosie jsou nejspíš jedna osoba. Život mladé světice skončil tragicky daleko od domova

Česká princezna Dobroslava a uznávaná španělská mučednice Orosie jsou nejspíš jedna osoba. Život mladé světice skončil tragicky daleko od domova

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

V roce 864, asi rok po příchodu na Velkou Moravu se Cyril a Metoděj dozvěděli, že se v Čechách narodilo pozoruhodné děvče, které se mělo stát svatou. „Svatá Dobroslava, známá a uctívaná v Jace pod jménem svatá Orosia…“ Tak praví legenda. 

Patronka nábožensky významného města 

Španělské město Jaca, označované za “perlu Pyrenejí”, je důležitou zastávkou při náboženské pouti do Santiaga de Compostela. Jednou z turisticky nejvyhledávanějších staveb je románská katedrála z 11. století, jejíž jedna kaple je zasvěcená patronce města, svaté Orosii. Město proslavila po celé Evropě také pouť Santa Orosia, která probíhá v Jace 25. června. Kdo byla svatá Orosie a proč je její kult oslavován až dodnes?

Legenda o svaté Orosii, která se měla stát královnou

Osiřelou princeznu vychovala svatá Ludmila 

Dobroslava (cca 864 - 880) v dětství osiřela, jako první jí nejspíš zemřela matka, jejíž jméno neznáme. Otec, kníže Mojslav, zemřel pravděpodobně v roce 872 v bitvě u Vltavy, kterou zmiňují fuldské letopisy. Asi osmiletého sirotka se ujal kníže Bořivoj a jeho mladičká manželka Ludmila. Dobroslava s nimi žila jako schovanka na jejich sídle v Levém Hradci. Historická zpráva uvádí, že si byly s Ludmilou velmi blízké: „Byla jí velkou přítelkyní… předstihovala ji jen v málo letech“. Ludmilu pokřtil, spolu s Dobroslavou, žák sv. Metoděje nejspíše v roce 877. Třináctiletá Dobroslava přijala jméno Eurosia, řecký ekvivalent původního jména. 

Pravoslavný kostel v Orosii, Zdroj: Țetcu Mircea Rareș / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs

Později byla provdána za syna španělského krále

Na konci roku 879 byl sv. Metoděj znovu povolán do Říma. Úmyslně dorazil až v červnu 880, kdy tam mělo přijet také aragonské poselství. Důvodem návštěvy poselstva v Římě bylo zrušení církevních slibů druhorozeného syna prince Fortúna a umožnění jeho nástupnictví místo prvorozeného, který padl ve válce s muslimskými Maury. Zároveň aragonský král požádal papeže Jana VII., aby sám vybral jeho synovi vhodnou manželku. Ušlechtilou křesťanskou manželku, která by posílila princův vliv v boji proti pohanům. Papež výběrem pověřil svého starého známého Metoděje. Ten se dlouho nerozmýšlel a vybral šestnáctiletou Orosii. Dívka nebyla proti a sňatek byl uzavřen v zastoupení.  

Cestu zkomplikovali Saracéni, kteří zabili posla

Orosie byla vyslána do Španělska v září 880. Cesta to byla úmorná a zdlouhavá. Početná výprava putovala přes Pasov, Basilej a o měsíc později zdolali vrcholky Pyrenejí a přiblížili se k aragonskému území. Setkání manželského páru bylo plánováno v Jace. V tu dobu však bylo město po nájezdu Saracénů vylidněno. Posel, který měl doručit oznámení o změně místa setkání, byl zabit maurskou tlupou vedenou Abenem Lupou. Lupa nyní věděl, o příjezdu královské manželky. Výprava čekala do noci na návrat posla, který se stále nevracel. Ze strachu před pohany raději opustili hostinec a utekli se schovat do jeskyní v horách.

Mučednická smrt údajně způsobila silnou bouři

Legenda uvádí: „Tehdy se bandita [Aben Lupo] přiblížil k výpravě a sliby se snažil získat přízeň Orosiinu. Arab chtěl, aby se Orosie zřekla víry v Ježíše Krista, aby odmítla ruku dona Fortúna Garcése, a aby se stala jeho ženou (…) Ale když viděl, že jeho sliby ani úskoky nic nezmůžou, dal příkaz k útoku“. Dívka a její ochránci kladli Saracénům hrdinský odpor, což Abena popudilo. Proto rozkázal jednomu ze svých mužů, aby dívce usekli končetiny a hlavu, čímž si zasloužila titul mučednice. Některé zdroje zde zmiňují obrovskou bouři, která smetla dívčiny vrahy. Princ Fortúna dorazil na místo masakru bohužel pozdě. Nechal zde pohřbít tělo své vyvolené a do konce života, který zasvětil boji s Maury, se znovu neoženil. 

Zjevení poukázalo na místo, kde ležely Orosiiny zázračné relikvie

V 11. století objevil hrob mučednice, díky zjevení Panny Marie, prostý pastýř. Její lebku přenesl do Ybry a zbylé ostatky do Jacy. Zázračné léčitelské schopnosti Orosiiných relikvií daly vzniknout jejímu kultu, který je uctíván dodnes. Její českomoravský původ dokládá nejstarší dokument jacké katedrály z roku 928, který se ale odkazuje na starší tradiční legendu napsanou v roce 882. Orosie byla svatořečena v roce 1902.

Reklama
Reklama