Biblický bazén Siloe v Izraeli opravují. Jeho historie sahá hluboko, Ježíš ho zmiňuje, když činí zázrak, který vrátil slepci zrak

Biblický bazén Siloe v Izraeli opravují. Jeho historie sahá hluboko, Ježíš ho zmiňuje, když činí zázrak, který vrátil slepci zrak

Foto: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons

Publikováno:
3 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Biblický bazén Siloe, který se nachází v Jeruzalémě, prochází důkladnou renovací. Jeho historie sahá hluboko do minulosti, a to až do dob krále Ezechiáše. Bazén je zmíněn v Bibli, když Ježíš činí zázrak, který vrátil slepci zrak.

Bazén Siloe se nachází na jihovýchodním úpatí Chrámové hory v Jeruzalémě a je jedním z nejvýznamnějších historických památek v Izraeli. Má hloubku okolo 20 metrů a průměr 69 metrů, což z něj dělá velký vodní rezervoár. V dobách biblických byl bazén Siloe důležitým zdrojem vody pro obyvatele Jeruzaléma a byl často používán při náboženských obřadech.

Podle zdrojů se bazén nachází v oblasti, která je dnes nazývána jako Davidova města. Tato oblast byla v minulosti často vystavena útokům, což způsobilo poškození bazénu a jeho okolí. Renovace se proto zaměřuje na obnovu stěn a dlažeb, aby byl bazén opět funkční.

Renovaci provádí Izraelský úřad pro starožitnosti a turismus, který má za úkol chránit a udržovat historické památky v Izraeli. „Chtěli jsme zachovat historickou hodnotu tohoto místa a zároveň zajistit, aby bylo bezpečné pro návštěvníky,“ říká generální ředitel úřadu Amir Ganor.

Bazén Siloe je jedním z nejstarších dochovaných staveb v Jeruzalémě. „Je to nejen důležitá biblická památka, ale také významný archeologický objev,“ říká Danny Syon, archeolog a člen týmu, který provádí renovaci.

Má také významné místo v křesťanské tradici. Podle Bible, Ježíš poslal slepého muže, aby si umyl oči v bazénu Siloe, a slepý muž získal zpět zrak. Toto místo se stalo významným poutním místem a dodnes sem přicházejí návštěvníci, aby si prohlédli tento biblický bazén.

Reklama

Jeho renovace v roce 2004 byla financována americkým miliardářem Warrenem Buffettem. Buffet se zajímal o historii biblických míst a rozhodl se finančně podpořit renovaci bazénu Siloe, který má významné místo v křesťanské tradici. Tuto renovaci Buffet nazval „jedním z nejzajímavějších projektů, které jsme kdy financovali“. Díky jeho finanční podpoře se podařilo provést důkladnou obnovu bazénu a zlepšit jeho bezpečnost pro návštěvníky.

Jedna zajímavost spojená s bazénem Siloe je, že v roce 2004 byl objeven nový vstup do bazénu, který byl skrytý po mnoho staletí. Podle archeologů se jedná o důkaz toho, že bazén Siloe byl v minulosti již zmíněným velmi důležitým zdrojem vody pro Jeruzalém. Tento vstup byl objeven během prací na výstavbě vodovodu a umožnil archeologům provést další výzkum tohoto historického místa.

Renovace bazénu Siloe bude pokračovat několik měsíců a bude zahrnovat také instalaci nových osvětlení a bezpečnostních opatření. Po dokončení bude tento historický bazén opět přístupný pro veřejnost a může sloužit jako významná turistická atrakce a kulturní památka.

Reklama
Zdroj článku:
Reklama