Vědci zkoumají tajemství zamrzlých Niagarských vodopádů. V roce 1948 byl průtok na několik hodin zablokován

Vědci zkoumají tajemství zamrzlých Niagarských vodopádů. V roce 1948 byl průtok na několik hodin zablokován

Foto: Photo Land / Shutterstock

Publikováno:
4 min
Pamatujte, že každý komentář bývá zprávou o komentujícím.
Děkujeme za vaše komentáře.

Niagarské vodopády se nacházejí poblíž jezera Ontario na pomezí Kanady a USA. Patří k nejslavnějším a turisticky nejoblíbenějším vodopádům na světě. Viděli jste je někdy zamrzlé?

Niagarské vodopády (Niagara Falls) jsou úchvatným přírodním úkazem, jenž je součástí řeky Niagary (na jejím středním toku), která vytéká z Erijského jezera a vlévá se do jezera Ontario. Vznikly asi před 12 tisíci lety díky dynamickým geologickým procesům a jsou pozůstatkem doby ledové.

Niagarské vodopády jsou ve skutečnosti uskupením tří sousedících vodopádů, z nichž největší je Podkova (Horseshoe Falls), kdy výška padajících vod dosahuje cca 52–57 metrů a hřebenová křivka má délku kolem 790 metrů, druhý vodopád se nazývá Americký (American Falls) – výška vodopádu je 58 metrů, avšak jeho šíře jen 320 metrů, třetí vodopád, nacházející se celý na území USA, dostal jméno Nevěstin závoj (Bridal Veil Falls). Vodopády jsou rozděleny na dvě hlavní části, a to proto, že v Niagaře je v tomto místě situován Kozí ostrov (Goat Island), a ten řeka obtéká z obou stran. Celková šířka vodopádu je kolem 1200 metrů. A pohled na ně je nejkrásnější z kanadské strany.

Voda v Niagarských vodopádech je průzračně čistá s nazelenalým barevným přídechem, což je způsobeno zejména minerálním složením podloží – i to přispívá ke kráse této přírodní podívané. Niagarské vodopády mají jak průmyslové využití (vodní elektrárna), tak jsou důležité v cestovním ruchu – jsou obrovskou turistickou denní i noční atrakcí tamního regionu. Kromě toho vždy vodopády lákaly různé dobrodruhy k překonávání – ať už proplutím v sudu, přecházení na laně ve výšce 50–60 metrů, a to dokonce i se zavázanýma očima, většina těchto hazardních činů byla však již zakázána, a je tedy ilegální.

Zamrzlé Niagárské vodopády, zdroj: VillageHero / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs

Zajímavostí je, že se vodopády – sice pomalu, avšak soustavně – posunují vzhůru proti proudu, dřívější rychlost byla cca jeden metr za rok, nyní je to pouhých 30 cm. V době svého vzniku se nacházely zhruba o 11 km níže než v současnosti. Podle některých odhadů vodopády za 50 000 let dorazí k Erijskému jezeru a zaniknou.

Zamrzání Niagarských vodopádů

Obrovský průtok vody vytváří úchvatnou vodní clonu – napadlo by vás, že taková masa vody může zamrzat? Ač se to zdá nemožné, přece jen alespoň k částečnému zamrznutí několikrát došlo.

Reklama

Když do oblasti Niagarských vodopádů přijde zima, okraje pokrývá sníh a led, avšak masa proudící vody se jen tak nezastaví. I když mnohdy to na povrchu vypadá, že jste se ocitli v ledovém království. Trvá-li extrémně chladné počasí delší dobu, řeka po celé své šíři zamrzne do takové hloubky, že ji lidé v minulosti přecházeli. Od roku 1912 je to však zakázáno, neboť došlo k trhání a propadání ledu i s lidmi – tři osoby tehdy zahynuly. Objem vody a síla, kterou se valí, jsou takové, že se nikdy nezastaví, snad jen řeka zmírní svůj průtok. Niagarské vodopády tedy nezamrzají, jen někdy bývají pokryty vrstvou ledu…

Ke zcela mimořádné události došlo roku 1848 – nebylo to ovšem proto, že by Niagara zamrzla. Průtok byl na řadu hodin zcela zablokován rozlámaným ledem. Mnohatunové kry ucpaly řeku takovým způsobem, že došlo k zastavení toku. Z té doby je zaznamenáno, jak obrovské ticho tehdy v oblasti nastalo – padající vody totiž jinak způsobují velmi hřmotné ohlušující burácení, které je slyšet na kilometry daleko.

Aby voda nezamrzala, ani nedocházelo k podobným jevům jako v zimě 1848, byla na řece instalována ocelová ramena – řezačky ledu, jež účinně drtí velké ledové kry. Voda zamrznout ani nesmí, neboť vodní elektrárna je jediným zdrojem energie v regionu. Takže když uvidíte na fotografiích místo proudů obří rampouchy, případně se k Niagarským vodopádům v zimním období dostanete, vězte, že veškerý led je pouze povrchový a pod ním voda neustále proudí.

Poznámka: Během extrémních mrazů, které přinesla arktická zima v letech 2014 a 2015, velká část vodopádů zamrzla. Po jejích zmrzlých okrajích vylezl horolezec Will Gadd.

Reklama
Reklama