Reklama

Toto jsou nejsilnější kyseliny na světě

Toto jsou nejsilnější kyseliny na světě Foto: chemical industry / Shutterstock
Aktualizováno:
2 min

Sílu kyseliny a její kyselosti můžeme vyjádřit tak zavanou disocianční konstantou (pKa). Kdy čím menší je číslo tím silnější je kyselina. Pojďme se nyní podívat na celkem běžné kyseliny, ale i ty nejsilnější kyseliny, které byly kdy vyrobeny.

Reklama

Kyselina sírová (pKa = -3)

Když se řekne silná, nebezpečná kyselina většině z nás se vybaví právě kyselina sírová. Jedná se o jednu z nejdůležitějších průmyslově vyráběných chemikálií a je také velmi nebezpečnou žíravinou způsobující dehydrataci organických látek. Požití kyseliny sírové je velmi široké. Nejvíce se využívá v průmyslu při výrobě hnojiv, chemikálií, plastů, léčiv, barviv a tak dále.

Kyselina chlorovodíková (pKa = -8)

Kyselina chlorovodíková je těkavá bezbarvá kapalina patřící mezi velmi silné žíraviny. V přírodě se vyskytuje například v sopečných plynech a nachází se také v trávicím traktu všech savců. Náš žaludek je tedy vůči ní odolný. Tato kyselina je hned po kyselině sírové nejpoužívanější kyselou látkou v průmyslu. Kromě toho se dá ale běžně koupit a používat například pro snížení pH bazénové vody, pro odstraňování vodního kamene nebo k čištění potrubí a odpadů. Při požití se však uvolňuje dráždivý chlorovodík proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy. 

Kyselina bromovodíková (pKa = -8,7)

Kyselina bromovodíková je roztok plynného bromovodíku a podobně jako předchozí kyseliny je to jedna z nejsilnějších známých minerálních kyselin. Má silnou štiplavou vůni, je vysoce korozivní vůči většině kovů a vysoce reaktivní. Kontakt se silnými oxidanty a některými organickými sloučeninami může mít za následek požár či výbuch. V organické chemii se používá jako oxidační činidlo a v procesech katalýzy. Průmyslově se používá k výrobě sloučenin brómu. Kromě toho ji lze užít při těžbě určitých kovových rud.

Kyselina fluoroantimoničná (pKa = -25)

Je to nejsilnější známou kyselinou. Dokonce se i řadí mezi takzvané super kyseliny. Tato kyselina se může přechovávat pouze v nádobách z teflonu, které jako jediné nedokáže rozleptat. Vaše kůže, ruce, svaly ani kosti by tak pro ni nebyly žádnou překážkou. Požívá se v chemickém inženýrství a organické chemii. Pro běžného člověka tak nezbývá nic jiného než se na ni z bezpečné vzdálenosti pouze koukat.

Reklama
Reklama