Reklama

Co dělat při pokousání psem: Rady od policie pro napadeného i majitele psa

Co dělat při pokousání psem: Rady od policie pro napadeného i majitele psa Foto: dimid_86/ Shutterstock
Aktualizováno:
4 min

Pokousání nebo poškrábání zvířetem není dobré brát na lehkou váhu. Kromě zánětu v ráně vám totiž mohou hrozit i jiná, mnohem závažnější onemocnění. Víte, jak postupovat při pokousání zvířetem a jak poskytnout potřebnou pomoc?

Reklama

Pokousat či poškrábat vás mohou nejen domácí mazlíčci jako pes, kočka, králík nebo fretka, ale i zvířata ve volné přírodě. Podívejte se, jak správně ošetřit ránu a kdy je nutné vyhledat lékařskou pomoc. 

Také je dobré zjistit, zda jste ještě chránění očkováním proti tetanu. Očkování proti tetanu by vás mělo chránit po dobu 15 let (u osob nad 60 let po dobu 10 let). Po uplynutí této doby je třeba nechat se přeočkovat, neboť tímto nebezpečným infekčním bakteriálním onemocněním se u nás můžete stále nakazit. 

Konkrétně v situaci, kdy vás pokouše pes, se pokuste postupovat podle profesionálních rad od Městské policie z Chebu:

Reklama

Když Vás, nebo někoho ve Vaší blízkosti pokouše cizí pes, je důležité dodržet několik zásad:

Napadený psem

- Pomoci napadenému! Nejprve všemi dostupnými prostředky od kontaktu se psem a potom co nejdříve poskytnout první pomoc (rány vymýt a vydesinfikovat, větší poranění můžete sterilně překrýt).

- Co nejdříve vyhledat lékaře. I drobná rána, zejména od psích zubů se snadno infikuje a velice špatně se hojí.

Reklama

- Pokud je znám majitel, zjistit jeho totožnost. Nechce-li Vám majitel psa svoji totožnost sdělit, okamžitě přivolejte hlídku Policie České republiky nebo Městské policie, ti totožnost osoby zjistí a sdělí Vám ji, jelikož na její zjištění máte právní nárok.

- Není-li znám majitel psa, je velice důležité zamezit útěku psa a odchytit jej. Proto co nejdříve zavolejte Městskou policii, jejíž hlídka přijede psa odchytit. Je důležité, abyste do příjezdu hlídky setrvali nemístě, pokud si Váš zdravotní stav nevyžaduje okamžitý převoz do nemocnice.

- Pokud pes z místa uteče před příjezdem hlídky, pokuste se ho vyfotografovat nebo alespoň co nejlépe zapamatovat pro jeho pozdější popis.

!!! Událost pak ihned ohlaste Policii ČR a co nejdříve Okresní veterinární správě.

- Je rovněž důležité zajistit svědky události. Požádejte proto možné svědky aby rovněž vyčkali do příjezdu hlídky.

Reklama

Majitel psa

A co majitel psa? Jemu z této události vyplývá koloběh povinností, které musí absolvovat, on i jeho pes.

- Majitel psa je podle zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů povinen nechat psa bezprostředně vyšetřit veterinárním lékařem, kterému musí zároveň doložit platný očkovací průkaz psa.

Tato povinnost je uvedena v § 4, odst. 1, písm. h) tohoto zákona, kde se hovoří, že chovatel je povinen zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou.

- Toto vyšetření se po 5 dnech zopakuje a zprávu dostane poškozený (napadený) aby ji mohl předat svému ošetřujícímu lékaři.

- Sankce: Nesplněním této povinnosti se majitel dopouští přestupku podle § 71 odst. 1 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb. a lze mu za to uložit pokutu až do 10tis. Kč.

- Pokud psa odchytila hlídka MP, tak ho převeze k uvedenému veterinárnímu vyšetření a zahájí úkony ke zjištění totožnosti psa i jeho majitele.

Doufáme, že tyto řádky nikdy nebudete potřebovat, protože nejen psí kousnutí je přinejmenším nepříjemné, když ne zrovna bolestivé, ale hlavně všechny ty události, které potom následují, nejsou nijak příjemné ani snadné.

Reklama
Reklama